จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าวันสงกรานต์ 2561

สงกรานต์ 2561 หยุดยาว 5 วัน

ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลายใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของพวกเรา คือ วันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุก ๆ ปี  วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย  ดังนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลแก่ชีวิต เช่น  การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ  การทำบุญตักบาตร   การสรงน้ำพระ  เป็นต้น

สำหรับปีนี้ 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61
มีมติให้วันที่ 12 เม.ย. 61 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ดังนั้นในปีนี้วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์จะหยุดติดต่อกัน 5 วัน  โดยเริ่มหยุดตั้งแต่ 12 เมษายน – 16 เมษายน 2561

ในช่วงวันสงกรานต์ จะเป็นวันหยุดยาว ประชาชนนิยมเดินทางกลับบ้าน และเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าสงกรานต์ 2561