จองตั๋วรถเชียงใหม่-ปาย

เปรมประชาขนส่ง เชียงใหม่ไปปาย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย  วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวภาคเหนือ  โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  มีชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูหนาวของทุก ๆ ปี

นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่  บางท่านนิยมเดินทางจากเชียงใหม่ไปเที่ยวยังเมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพราะเมืองปาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง มีอากาศดี เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

การเดินทางจากเชียงใหม่สู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน   ปัจจุบันมีรถประจำทางให้บริการ คือ  บริษัทเปรมประชาขนส่ง   มีรถให้บริการในเส้นทาง เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน ทุกวัน

จองตั๋วรถบริษัท เปรมประชาขนส่ง ออนไลน์

Powered by 12Go system

จุดขึ้นรถเปรมประชาขนส่ง  คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ ( อาเขต )

ใช้เวลาเดินทาง จากเชียงใหม่ – อ.ปาย  ประมาณ 3.30 ชั่วโมง


ดังนั้น ท่านที่เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่และต้องการเดินทางไปยัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ท่านสามารถจองตั๋วรถบริษัทเปรมประชาขนส่ง ผ่านระบบของเราได้แล้ว สามารถจองตั๋วรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง