จองตั๋วรถเชียงใหม่-ปาย

เปรมประชาขนส่ง เชียงใหม่ไปปาย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย  วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวภาคเหนือ  โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  มีชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะในฤดูหนาวของทุก ๆ ปี

นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่  บางท่านนิยมเดินทางจากเชียงใหม่ไปเที่ยวยังเมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน  อีกด้วย  เพราะเมืองปายจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง และมีอากาศดี  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

การเดินทางจากเชียงใหม่สู่ปาย  ปัจจุบันมีรถประจำทางให้บริการ คือ  บริษัทเปรมประชาขนส่ง   ให้บริการในเส้นทาง เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน

จองตั๋วรถเปรมประชาขนส่ง

จุดขึ้นรถเปรมประชาขนส่งที่เชียงใหม่  คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ ( อาเขต )

ใช้เวลาเดินทาง จากเชียงใหม่ – อ.ปาย  ประมาณ 3.30 ชั่วโมง

เคาร์เตอร์รับตั๋วรถเปรมประชาขนส่ง

เปรมประชาขนส่ง จุดจอด อ.ปาย จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
โทร. 0-5306-4307
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
โทร. 0-5330-4748
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4100