วิธีจองตั๋วรถไฟ KTM มาเลเซียออนไลน์

รถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์

รถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ ticketthai.com จะมาแนะนำการจองตั๋วรถไฟ KTM มาเลเซียล่วงหน้า ซึ่งสามารถจองตั๋วได้จากเว็บตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย

เพื่อน ๆ ทราบหรือไม่ว่าท่านสามารถเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย โดยสามารถนั่งรถไฟไปได้ ซึ่งเราต้องไปขึ้นรถไฟมาเลเซียที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

ท่านที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวโดยทางรถไฟ ก็สามารถนั่งรถไฟ ไปลงสถานีรถไฟหาดใหญ่  จากนั้นก็นั่งรถไฟสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์( ระยะเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) เมื่อถึงสถานีปาดังเบซาร์ฝั่งไทย ท่านไม่ต้องลงรถ..  รถไฟไทยที่นั่งจากหาดใหญ่จะขับพาท่านไปยังสถานีรถไฟปาดังเบเซาร์ ฝั่งมาเลเซีย  ( สถานีรถไฟปาดังเบซาร์มี 2 ฝั่ง คือ ฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซีย เป็นสถานีรถไฟร่วมระหว่างสองประเทศ) ก็สามารถข้ามแดนไปมาเลเซียโดย ต้องมี passsport แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  เมื่อทำพิธีผ่านแดนเรียบร้อย    ท่านก็สามารถเดินข้ามฝั่งไปขึ้นรถไฟ  KTM มาเลเซียได้ทันที

รถไฟ KTM มาเลเซีย เที่ยวรถจะถูกจองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์โดยรถไฟแนะนำให้ท่านจองตั๋วล่วงหน้า   ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางได้ 30 วัน

จองตั๋วรถไฟ KTM มาเลเซีย ผ่านระบบออนไลน์

Powered by 12Go Asia system