ตารางเวลาเดินรถ

รถบัส กรุงเทพ - ขนอม ฿ 603–938 10ชั่วโมง 50นาที
 •   ด่วน 20:00, 20:10
 •   วีไอพี 24 20:10
รถบัส กรุงเทพ - ตราด ฿ 261 5ชั่วโมง
 •   ด่วน 07:30, 11:00, 22:00
รถบัส กรุงเทพ - ชุมพร ฿ 403–890 6ชั่วโมง 30นาที – 9ชั่วโมง 20นาที
 •   ด่วน 09:00, 12:00, 19:00, 20:00, 21:00
 •   วีไอพี 24 19:30, 22:00
 •   วีไอพี 22:00
รถบัส กรุงเทพ - เชียงใหม่ 9ชั่วโมง 30นาที – 13ชั่วโมง
 •   ด่วน 06:00, 06:30, 16:50, 18:30, 18:50, 20:35, 21:00, 21:40, 22:20, 22:40
 •   ปกติ 55 05:40, 05:45, 07:25, 07:30, 10:30, 10:35, 19:50
 •   วีไอพี 31 09:00, 19:00, 19:25, 20:00, 21:00, 21:10
 •   วีไอพี 27 10:15
 •   วีไอพี 20 21:19
 •   วีไอพี 08:30, 15:00, 16:00, 20:02, 20:15, 20:40
 •   วีไอพี 24 20:00, 20:20, 20:30
 •   เอ็กซ์เพรส 30-32 16:55
รถบัส กรุงเทพ - อุตรดิตถ์ ฿ 365–566 7ชั่วโมง – 8ชั่วโมง
 •   วีไอพี 31 22:30
 •   ด่วน 06:10, 09:00, 20:00
รถบัส กรุงเทพ - แพร่ ฿ 388–653 7ชั่วโมง – 9ชั่วโมง 20นาที
 •   ด่วน 09:00, 13:30, 18:20, 20:30, 20:50, 21:00
 •   เอ็กซ์เพรส 44 21:05
 •   วีไอพี 17:30, 21:00
 •   วีไอพี 31 20:30
รถบัส กรุงเทพ - หนองคาย ฿ 462–717 9ชั่วโมง 10นาที – 11ชั่วโมง 55นาที
 •   วีไอพี 19:30
 •   ด่วน 06:45, 07:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00, 19:45, 20:15, 20:30, 20:40, 20:55, 21:00, 21:30
 •   VIP 32 20:00
รถบัส กรุงเทพ - อุบลราชธานี ฿ 422–807 8ชั่วโมง 50นาที – 12ชั่วโมง
 •   ด่วน 06:30, 07:00, 07:10, 08:40, 16:15, 18:30, 19:10, 19:30, 19:50, 20:00, 20:30, 20:40, 21:00, 21:10, 21:30, 21:40, 21:45
 •   วีไอพี 18:00, 19:15, 19:50, 19:55, 20:00, 20:05, 20:25, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:35
 •   วีไอพี 24 18:00, 20:00, 20:30, 21:15
 •   VIP 32 20:30
รถบัส กรุงเทพ - ตรัง ฿ 694–1,071 11ชั่วโมง – 13ชั่วโมง
 •   ด่วน 16:40, 17:00
 •   วีไอพี 24 17:30, 19:00
 •   วีไอพี 19:00
รถบัส กรุงเทพ - ยะลา ฿ 869–1,129 15ชั่วโมง 40นาที – 18ชั่วโมง 50นาที
 •   ด่วน 15:30, 16:00
 •   วีไอพี 17:40
รถบัส กรุงเทพ - สงขลา ฿ 678–1,205 12ชั่วโมง 30นาที – 14ชั่วโมง 30นาที
 •   ด่วน 06:50, 08:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:20, 17:50, 18:00, 18:20, 18:50
 •   วีไอพี 16:10, 16:50, 17:40, 18:00, 20:00, 20:30
 •   วีไอพี 24 17:30, 19:50, 20:10
รถบัส กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช ฿ 607–1,082 10ชั่วโมง 30นาที – 13ชั่วโมง 55นาที
 •   วีไอพี 16:10, 16:50, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30
 •   วีไอพี 24 17:20, 17:30, 18:00, 18:50, 19:00, 19:50, 20:10
 •   ด่วน 06:50, 07:00, 08:00, 15:30, 16:00, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 17:50, 18:00, 18:20, 18:50, 19:30, 19:40, 20:00
รถบัส กรุงเทพ - หัวหิน ฿ 316 4ชั่วโมง
 •   วีไอพี 24 06:00, 08:20, 14:20, 18:30
รถบัส ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หัวหิน ฿ 355 4ชั่วโมง
 •   วีไอพี 24 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
รถบัส กรุงเทพ - สระแก้ว ฿ 229–266 4ชั่วโมง – 5ชั่วโมง 20นาที
 •   ด่วน 03:30, 04:30, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 17:30
รถบัส กรุงเทพ - หาดใหญ่ ฿ 646–1,171 12ชั่วโมง – 14ชั่วโมง 50นาที
 •   ด่วน 06:45, 06:50, 08:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:20, 18:00, 18:20, 18:50, 19:30
 •   วีไอพี 24 17:30, 17:50, 20:10
 •   วีไอพี 16:10, 17:40, 20:00, 20:30
 •   วีไอพี 31 17:00, 17:20
รถบัส กรุงเทพ - นราธิวาส ฿ 852–1,471 16ชั่วโมง 10นาที – 18ชั่วโมง 10นาที
 •   ด่วน 17:00, 17:20
 •   วีไอพี 24 17:30
รถบัส กรุงเทพ - สุรินทร์ ฿ 269–493 5ชั่วโมง 30นาที – 8ชั่วโมง 20นาที
 •   วีไอพี 09:45, 21:30, 21:45, 23:45
 •   เอ็กซ์เพรส 40 22:00
 •   ด่วน 06:50, 07:00, 08:30, 09:00, 10:30, 12:30, 16:15, 16:45, 19:00, 21:00, 21:30, 21:40, 22:00, 23:00
 •   ปกติ 55 21:00
 •   วีไอพี 24 20:15, 21:15
รถบัส กรุงเทพ - เกาะเต่า ฿ 900–1,300 11ชั่วโมง 45นาที – 15ชั่วโมง 45นาที
 •   ด่วน 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
 •   ชั้นประหยัด 19:00
รถบัส กรุงเทพ - เกาะสมุย ฿ 800–1,600 14ชั่วโมง – 17ชั่วโมง 20นาที
 •   ด่วน 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
 •   วีไอพี 20:00
 •   วีไอพี 24 19:30
 •   ชั้นประหยัด 19:00
รถบัส กรุงเทพ - ลำพูน ฿ 473–475 9ชั่วโมง – 9ชั่วโมง 30นาที
 •   ด่วน 20:00
 •   เอ็กซ์เพรส 30-32 19:15
รถบัส กรุงเทพ - ภูเก็ต ฿ 590–1,189 12ชั่วโมง – 14ชั่วโมง 45นาที
 •   ด่วน 06:45, 07:15, 07:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:30
 •   วีไอพี 24 17:30, 17:40, 19:30, 19:50, 20:30
 •   วีไอพี 31 07:15, 17:30, 20:00
 •   VIP 32 18:20
 •   วีไอพี 18:30
 •   วีไอพี 20 16:00
รถบัส กรุงเทพ - พัทยา ฿ 160–410 3ชั่วโมง – 4ชั่วโมง
 •   ด่วน 08:30, 09:30, 10:30, 13:00, 13:30, 17:30, 18:30
รถบัส กรุงเทพ - จังหวัดเสียมราฐ ฿ 720–1,010 7ชั่วโมง 30นาที – 9ชั่วโมง 45นาที
 •   ด่วน 07:30
 •   Universe Noble 37 07:45, 08:45
 •   ระหว่างเมือง 00:45, 08:30
รถบัส กรุงเทพ - พนมเปญ ฿ 1,199 15ชั่วโมง
 •   ระหว่างเมือง 08:30
รถบัส กรุงเทพ - สุโขทัย ฿ 341–427 6ชั่วโมง – 8ชั่วโมง 10นาที
 •   ด่วน 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 12:30, 18:10, 19:30, 20:40, 21:30, 22:00
 •   วีไอพี 20:00
รถบัส กรุงเทพ - แม่สอด ฿ 318–633 7ชั่วโมง – 8ชั่วโมง
 •   ปกติ 55 19:00, 22:00
 •   ด่วน 09:00, 20:10, 20:20, 21:00, 21:20, 22:20
 •   วีไอพี 31 08:15, 19:15, 19:30, 20:00, 20:50, 21:30, 21:50, 22:30, 22:40
รถบัส กรุงเทพ - เชียงราย ฿ 593–1,247 11ชั่วโมง – 14ชั่วโมง 30นาที
 •   VIP 32 20:30
 •   ด่วน 19:00, 20:20, 20:30
 •   วีไอพี 31 19:15
 •   วีไอพี 20 19:00, 19:09
 •   วีไอพี 17:30, 18:10, 19:00, 19:01, 19:20
รถบัส กรุงเทพ - นครราชสีมา ฿ 248–282 3ชั่วโมง 40นาที – 4ชั่วโมง
 •   วีไอพี 24 07:30, 10:30, 11:45, 13:15, 15:00, 18:00, 20:30, 23:00
 •   วีไอพี 06:00, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00, 23:00, 23:59
 •   VIP 32 07:30, 10:20, 13:30, 19:15, 21:30
รถบัส กรุงเทพ - สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี ฿ 305–892 7ชั่วโมง – 12ชั่วโมง 50นาที
 •   ด่วน 06:50, 07:00, 08:30, 10:30, 12:30, 16:45, 19:00, 19:30, 20:00, 20:20, 21:40, 23:00
 •   วีไอพี 16:30, 17:00, 17:20, 18:00, 20:00, 20:20, 20:30
 •   วีไอพี 24 17:20, 18:00, 19:00, 19:30, 20:20
 •   วีไอพี 31 17:00, 19:00
รถบัส กรุงเทพ - ระนอง ฿ 440–954 9ชั่วโมง 20นาที – 13ชั่วโมง 15นาที
 •   วีไอพี 19:05, 21:00
 •   วีไอพี 24 19:05, 21:00
 •   ด่วน 09:00, 20:20, 20:30, 21:00
 •   VIP 33 17:00
รถบัส กรุงเทพ - สตูล ฿ 739–929 12ชั่วโมง 10นาที – 14ชั่วโมง 20นาที
 •   ด่วน 16:40, 17:00, 17:31, 17:40
 •   วีไอพี 18:00
รถบัส กรุงเทพ - กระบี่ ฿ 640–1,023 10ชั่วโมง 30นาที – 15ชั่วโมง 30นาที
 •   ด่วน 07:00, 07:20, 17:30, 17:45, 18:00, 18:40, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40
 •   วีไอพี 24 19:00
รถบัส กรุงเทพ - ปากบารา ฿ 1,146 15ชั่วโมง 30นาที
 •   วีไอพี 24 17:30
รถบัส กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ฿ 558–1,023 9ชั่วโมง 10นาที – 10ชั่วโมง 55นาที
 •   วีไอพี 17:00, 17:20, 18:00, 20:30
 •   วีไอพี 24 17:20, 19:00
 •   ด่วน 07:00, 07:20, 17:30, 18:40, 19:30, 20:00, 20:40
รถบัส กรุงเทพ - บุรีรัมย์ ฿ 265–436 4ชั่วโมง 30นาที – 6ชั่วโมง
 •   วีไอพี 09:45, 20:30, 21:30, 21:45, 21:50, 23:45
 •   ด่วน 07:40, 09:30, 12:00, 18:00, 20:30, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
รถบัส กรุงเทพ - เกาะช้าง ฿ 490 7ชั่วโมง 30นาที
 •   ด่วน 05:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00
รถบัส กรุงเทพ - ขอนแก่น ฿ 376–608 5ชั่วโมง 20นาที – 7ชั่วโมง 35นาที
 •   วีไอพี 24 08:00, 10:20, 20:00, 20:30, 22:00
 •   วีไอพี 07:30, 09:15, 10:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 22:35
 •   VIP 33 22:30
 •   ด่วน 06:10, 09:00, 10:30, 15:30, 17:30, 21:30, 22:30
 •   เอ็กซ์เพรส 30-32 09:00
รถบัส กรุงเทพ - แม่สาย ฿ 633–1,114 12ชั่วโมง – 14ชั่วโมง 5นาที
 •   วีไอพี 31 07:30, 19:00, 19:45
 •   ด่วน 17:30
 •   วีไอพี 17:30, 19:00
รถบัส กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ฿ 415–619 8ชั่วโมง – 9ชั่วโมง 30นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 40 10:30, 21:25
 •   ด่วน 07:00, 08:00, 16:15, 20:00, 20:20, 20:30, 21:30, 21:40, 21:45
 •   วีไอพี 19:15, 19:50, 19:55, 20:25, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:35, 21:50
 •   วีไอพี 24 20:15, 21:15
รถบัส กรุงเทพ - เชียงของ ฿ 646–1,150 12ชั่วโมง – 13ชั่วโมง
 •   วีไอพี 31 20:00
 •   ด่วน 19:40, 20:00
 •   วีไอพี 19:01
รถบัส กรุงเทพ - ลำปาง ฿ 390–818 8ชั่วโมง – 10ชั่วโมง
 •   ด่วน 08:45, 20:20, 20:50, 21:00
 •   วีไอพี 20:21
 •   VIP 33 20:00
รถบัส กรุงเทพ - พะเยา ฿ 529–941 9ชั่วโมง 20นาที – 13ชั่วโมง
 •   VIP 33 20:20
 •   ด่วน 18:40, 20:00
 •   วีไอพี 19:01, 19:20
รถบัส กรุงเทพ - น่าน ฿ 511–1,024 9ชั่วโมง – 11ชั่วโมง 30นาที
 •   ด่วน 08:30, 13:30, 20:30, 20:50
 •   เอ็กซ์เพรส 44 20:40
 •   วีไอพี 24 20:00, 20:30
 •   VIP 33 20:35
รถบัส กรุงเทพ - มุกดาหาร ฿ 440–781 9ชั่วโมง – 11ชั่วโมง
 •   ด่วน 19:00, 19:30, 20:00, 21:00
 •   วีไอพี 08:30, 20:30, 21:00
 •   เอ็กซ์เพรส 42 20:30
 •   วีไอพี 31 20:30, 21:00, 21:30
 •   วีไอพี 24 21:15
รถบัส กรุงเทพ - อรัญประเทศ ฿ 263 5ชั่วโมง
 •   ด่วน 03:30, 04:30, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 17:30
รถบัส กรุงเทพ - ประจวบคีรีขันธ์ ฿ 279–304 6ชั่วโมง
 •   ด่วน 07:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:00, 20:00, 22:30, 23:59
รถบัส กรุงเทพ - อ่าวนาง ฿ 900 15ชั่วโมง – 16ชั่วโมง
 •   ด่วน 18:00, 19:00
รถบัส กรุงเทพ - นครนายก ฿ 113–157 1ชั่วโมง 30นาที – 2ชั่วโมง 10นาที
 •   ด่วน 03:30, 04:30, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 17:30
รถบัส กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ ฿ 254–840 5ชั่วโมง – 11ชั่วโมง
 •   ด่วน 09:00, 10:30, 13:00, 17:30, 19:00, 19:20, 20:30, 21:30, 22:00
 •   วีไอพี 31 20:40
รถบัส กรุงเทพ - อุดรธานี ฿ 424–745 7ชั่วโมง – 11ชั่วโมง 50นาที
 •   ด่วน 06:45, 07:00, 10:40, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:40, 20:55, 21:00, 21:30
 •   วีไอพี 24 19:30
 •   วีไอพี 19:30, 20:30, 21:00
รถบัส กรุงเทพ - พิษณุโลก ฿ 291–451 5ชั่วโมง – 6ชั่วโมง 30นาที
 •   วีไอพี 31 22:00, 23:58
 •   ด่วน 07:00, 09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 15:30, 16:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:00, 23:00
 •   วีไอพี 20:00
รถบัส กรุงเทพ - ปราจีนบุรี ฿ 157–194 2ชั่วโมง 20นาที – 3ชั่วโมง 30นาที
 •   ด่วน 03:30, 04:30, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 17:30
รถบัส กรุงเทพ - เลย ฿ 434–779 7ชั่วโมง 30นาที – 10ชั่วโมง
 •   ด่วน 06:10, 07:00, 09:00, 09:30, 11:00, 15:30, 17:30, 20:00, 20:30, 21:25, 21:45
 •   วีไอพี 24 08:00, 20:00, 20:30, 22:00
 •   วีไอพี 07:30, 10:00, 12:00, 14:00, 19:30
 •   VIP 32 21:30
รถบัส กรุงเทพ - ชัยภูมิ ฿ 306–501 5ชั่วโมง – 6ชั่วโมง 25นาที
 •   วีไอพี 06:00, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00, 23:00, 23:59
 •   วีไอพี 24 07:30, 08:00, 10:30, 11:45, 13:15, 15:00, 18:00, 20:00, 20:30, 22:00, 23:00
 •   ด่วน 09:15, 10:30, 12:00, 23:30
รถบัส กรุงเทพ - มหาสารคาม ฿ 358–610 6ชั่วโมง – 7ชั่วโมง 40นาที
 •   ด่วน 08:00, 18:30, 20:00, 20:30, 22:00
 •   วีไอพี 24 10:20, 20:30, 22:00
 •   วีไอพี 07:30, 09:15, 11:30, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00, 21:00, 22:35
รถบัส กรุงเทพ - กำแพงเพชร ฿ 223–287 5ชั่วโมง – 6ชั่วโมง
 •   ด่วน 08:00, 09:45, 10:00, 12:30, 22:00, 23:30
 •   ปกติ 55 16:00
รถบัส กรุงเทพ - กาฬสินธุ์ ฿ 305–608 7ชั่วโมง 30นาที – 10ชั่วโมง
 •   ด่วน 09:00, 19:00, 20:10, 20:30, 21:40, 21:50
 •   วีไอพี 19:30, 20:00
 •   วีไอพี 31 21:30
 •   ปกติ 55 20:30
รถบัส กรุงเทพ - ร้อยเอ็ด ฿ 394–559 7ชั่วโมง 10นาที – 11ชั่วโมง
 •   ด่วน 08:00, 18:30, 18:50, 20:00, 20:30, 21:40, 22:00, 22:10
 •   วีไอพี 24 20:30
รถบัส กรุงเทพ - เกาะพีพี ฿ 1,250 17ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 19:00
รถบัส กรุงเทพ - บึงกาฬ ฿ 591–615 11ชั่วโมง 20นาที – 12ชั่วโมง 50นาที
 •   ด่วน 06:45, 07:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00, 19:15, 19:45, 20:15, 20:30, 20:55, 21:00, 21:30
รถบัส กรุงเทพ - หนองบัวลำภู ฿ 408–690 8ชั่วโมง – 8ชั่วโมง 40นาที
 •   ด่วน 08:30, 20:00, 20:30, 21:15, 21:30
 •   วีไอพี 20:30, 21:00
 •   วีไอพี 24 19:30
รถบัส กรุงเทพ - อำนาจเจริญ ฿ 403–678 8ชั่วโมง – 10ชั่วโมง 45นาที
 •   ด่วน 08:40, 20:20, 20:40
 •   VIP 32 21:00
 •   วีไอพี 20:00, 21:00