นวนครทัวร์

ข่าวดีล่าสุด สำหรับชาวขอนแก่นและท่านที่จะเดินทางระหว่างกรุงเทพ-ขอนแก่นเป็นประจำ

วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เส้นทางกรุงเทพ-ขอนแก่น ได้แล้ว โดยมีบริษัทเดินรถที่ให้บริการ คือ บริษัทนวนครทัวร์  เส้นทาง กรุงเทพ – ขอนแก่น  โดยรถจะวิ่งผ่านเส้นทาง ท่าศาลา ชนบท พระยืน มัญจาคีรี แวงใหญ่ ดังนั้นท่านที่เดินทางทางในเส้นทางดังกล่าว  ก็สามารถเลือกใช้บริการรถนวนครทัวร์ได้

รถบริษัทนวนครทัวร์ กรุงเทพ-ขอนแก่น

บริษัทนวนครทัวร์  ให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1  เพื่อเดินทางเส้นทาง กรุงเทพ – ขอนแก่น  มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน

จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถบริษัทนวนครทัวร์ได้ที่  สถานีขนส่งหมอชิต 2

ท่านที่จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าออนไลน์ กรุณาติดต่อรับตั๋วเดินทางใบจริง  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย  30 นาที  ได้ที่

เคาร์เตอร์บริษัทนวนครทัวร์

นวนครทัวร์ จุดจอด ต.ท่าศาลา จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266576
จุดจอด อ.ชนบท จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-286416
จุดจอด อ.พระยืน จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266338
จุดจอด อ.มัญจาคีรี จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 099-5456441
จุดจอด อ.แวงใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 081-9759980
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4
โทร. 085-0006287
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39
โทร. 02-9363702,094-2831188เส้นทางเดินรถบริษัทนวนครทัวร์  : กรุงเทพฯ-ขอนแก่น

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น จุดจอด อ.แวงใหญ่ 5 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.ชนบท 6 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.มัญจาคีรี 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอด ต.ท่าศาลา 6 ชั่วโมง  40 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.พระยืน 7 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง  30 นาที

ดังนั้นท่านใดที่เดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ-ขอนแก่น  และ ขอนแก่น – กรุงเทพ ท่านสามารถเลือกใช้บริการรถนวนครทัวร์  ในการเดินทาง  ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด  24 ชั่วโมง