ประกันภัยการเดินทาง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย วันนี้จะมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับประกัยภัยอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ประภันภัยการเดินทาง  ซึ่งเป็นประกันภัยที่นิยมขายควบคู่กับการจำหน่ายตั๋วเดินทางต่าง ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น  หรือ การเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ    สำหรับท่านที่ใช้บริการการจองตั๋วชนิดต่าง ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ เราจะพบว่ามีประกันภัยการเดินทางให้ท่านเลือกซื้อรวมกับตั๋วเดินทางด้วย   สำหรับประกันภัยการเดินทางเป็นการคุ้มครองท่านในขณะที่เดินทางโดยพาหนะนั้น ๆ เช่น เดินทางด้วยเครื่องบิน ประกันภัยจะคุ้มครองท่านตั้งแต่เครื่องบินขึ้น และจะสิ้นสุดการคุ้มครองเมื่อเครื่องบินจอดและท่านลงจากเครื่องบินแล้ว   ถือเป็นการเดินทางที่เสร็จสมบูรณ์

ประกันภัยการเดินทางมี 2 แบบ ที่เจอบ่อย  คือ ประกันภัยการเดินทางในประเทศ และประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ   สำหรับท่านที่เดินทางบ่อย หรือเดินทางไกล  การทำประกันภัยการเดินทางสำหรับการเดินทางในช่วงเวลานั้น ๆ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น  ยกตัวอย่าง ท่านเดินทางท่องเที่ยว 3 วัน ในต่างประเทศ  ท่านก็สามารถซื้อประกันภัยคุ้มครองการเดินทางตลอด 3 วัน  ซึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ  สิ่งที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นกับคุณ  การมีประกันภัยไว้คุ้มครองในขณะเดินทางจึงเป็นสิ่งที่ดี

ดังนั้นทานใดที่เดินทางบ่อย ๆ การเลือกซื้อประกันภัยการเดินทาง ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ