ภูกระดึงทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้เราจะมาแนะนบริษัทรถทัวร์ทีท่านสามารถจองตั๋วออนไลน์ผ่านระบบของเราได้ คือ  ภูกระดึงทัวร์  ซึ่งให้บริการในเส้นหลัก เส้นทาง กรุงเทพ – เลย

ภูกระดึงทัวร์

ท่านสามารถเดินทางกับภูกระดึงทัวร์เพื่อเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เช่น ภูกระดึง  เชียงคาน  เป็นต้น

จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิต

จุดจอดรถภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์ จุดจอดท่าลี่ ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ท่าลี่
โทร. 083-3523011
จุดจอดผานกเค้า ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
โทร. 089-7098808
จุดจอดภูกระดึง ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
โทร. 089-7098808
จุดจอดเชียงคาน ปั้มน้ำมัน เชล
โทร. 088-314-3572
วังสะพุง ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-850-163
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
โทร. 0-2936-0511
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-833-684

เส้นทางเดินรถที่ให้บริการโดยภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์ 4 กรงุเทพฯ-บุณฑริก
4 กรงุเทพฯ-บุณฑริก(online)
29 กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง
938 กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง(Online)
938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย
938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย (Online)
29d กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า
98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ
98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ(Online)
29 กรุงเทพฯ-เลย
.938 กรุงเทพฯ-เลย (Online)
29 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่
.938 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่ (Online)
29b กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า
.938 กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า (Online)
29c กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน
.938 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน (Online)
29 ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ
938 ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ (Online)
29 บ้านเป้า-เลย-กทม
938 บ้านเป้า-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
29 ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ
938 ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
98 อุบลฯ-เดช-กรุงเทพฯ
29c เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ
938 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
29 เลย-กรุงเทพฯ
938 เลย-บัวใหญ่-กทม
938 เลย-บัวใหญ่-กรุงเทพฯ (Online)

ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางกับรถบริษัทภูกระดึงทัวร์  ท่านสามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ของเราได้แล้ววันนี้