รถบัส A4 เส้นทาง สนามบินดอนเมือง-ถนนข้าวสาร

สวัสดีเพื่อน ๆ ที่เดินทางด้วยเครื่องบินจากเส้นทางต่าง  ๆ ทั่วประเทศ และมาลงเครื่องที่สนามบินดอนเมือง  และต้องการเดินทางต่อไปยังพื้นที่ ถนนราชดำเนิน  ถนนข้าวสาร และสนามหลวง  วันนี้ท่านสามารถเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้อย่าสะดวก  เพียงใช้บริการรถบัสหมายเลข A4  ซึ่งเป็นรถบัสที่บริการภายในสนามบินดอนเมือง  ท่านสามารถมารอขึ้นรถได้ที่ จุดจอดรถบัส หน้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1  ประตู 6 และ 12

รถเมล์ A4 สนามบินดอนเมือง-ถนนข้าวสาร

เส้นทางวิ่งของรถ คือ จะขึ้นทางด่วนโทลเวย์ ทางด่วนศรีรัช ลงด่านยมราช และวิ่งผ่านสะพานขาว หลานหลวง ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วัดบวรนิเวศ บางลำพู ถนนข้าวสาร สิ้นสุดที่สนามหลวง

เส้นทางสนามบิน-ถนนข้าวสารใช้เวลาเดินทาง 45 – 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในขณะนั้น

ค่าโดยสาร 50 บาท ตลอดสาย  มีรถให้บริการตลอดวัน