จองตั๋วรถทัวร์กรุงเทพ-เขาค้อ

เขาค้อ  เป็นจุดหมายของนักเดินทาง ที่รักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ   เขาค้อตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  และในช่วงฤดูหนาว  จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อน และสัมผัสอากาศหนาวที่เขาค้อเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  เนื่องจากเข้าค้อได้ชื่อว่าที่มีอากาศดีแห่งหนึ่งของประเทศไทย  และมีธรรมชาติที่สวยงาม

การเดินทางไปเที่ยวเข้าค้อ  โดยรถประจำทาง  ปัจจุบันสามารถเดินทางได้ด้วยรถพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์  ซึ่งมีรถที่วิ่งผ่านเขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  ดังนั้นท่านที่เดินทางจากกรุงเทพ  สามารถจองตั๋วรถพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ เพื่อเดินทางไปเที่ยวเขาค้อได้อย่างสะดวก

จากกรุงเทพ – สามารถขึ้นรถพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์  ได้ที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.30 ชั่วโมง

จองตั๋วรถทัวร์  บริษัทพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ออนไลน์   : คลิก

ท่านที่จองตั๋วรถผ่านระบบออนไลน์  สามารถรับตั๋วรถฉบับจริงได้ที่

พิษณุโลกยานยนต์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54
โทร. 02-9362924 , 02-9362925
  สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) บริษัท
โทร. 055-302021 , 055-302022

จุดจอดรถเส้นทาง : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  45 นาที
3 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 6 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  15 นาที
5 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ 8 ชั่วโมง  30 นาที

ดังนั้น ท่านใดที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  ท่านสามารถจองตั๋วรถพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ล่วงหน้า   ผ่านระบบของเราได้ตลอด  24  ชั่วโมง