จองตั๋วรถทัวร์กรุงเทพ-เขาค้อ

เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์ เป็นจุดหมายของนักเดินทางที่รักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ   เขาค้อตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  และในช่วงฤดูหนาวของทุก ๆ ปี  จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อน และสัมผัสอากาศหนาวที่เขาค้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่เข้าค้อ ได้ชื่อว่าที่มีอากาศดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยและมีธรรมชาติที่สวยงาม

เดินทางไปเที่ยวเข้าค้อโดยรถประจำทาง  ปัจจุบันสามารถเดินทางได้ด้วยรถทัวร์ “พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์” มีรถเที่ยวรถให้บริการจากกรุงเทพ ไป เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากกรุงเทพ สามารถเดินทางกับรถทัวร์ บริษัทพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ เพื่อเดินทางไปเที่ยวเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ได้อย่างสะดวก

ข้อมูลการเดินทาง

กรุงเทพ – ขึ้นรถทัวร์ พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( หมอชิต 2 )

ระยะเวลาเดินทาง

กรุงเทพ – เขาค้อ ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 8.30 ชั่วโมง

จองตั๋วรถ “พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์” ออนไลน์

Powered by 12Go system

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสาร

กรุณาเดินทางมารับตั๋วโดยสารก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที

พิษณุโลกยานยนต์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54
โทร. 02-9362924 , 02-9362925
 สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)บริษัท
โทร. 055-302021 , 055-302022

จุดจอดรถเส้นทาง : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  45 นาที
3 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 6 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  15 นาที
5 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ 8 ชั่วโมง  30 นาที

ดังนั้น ท่านใดที่ต้องการจะเดินทางไป เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  ท่านสามารถจองตั๋วรถ “พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์” ล่วงหน้า  ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด  24  ชั่วโมง