รถทัวร์กรุงเทพ-อำนาจเจริญ

อ.ศึกษาทัวร์ เชียงใหม่ -อุดรธานี

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางการเดินทางโดยรถทัวร์ไป จ.อำนาจเจริญ จากต้นทาง กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] ถึง อำนาจเจริญ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ]  ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถที่ใช้เวลาเดินทานนานถึง 10 ชั่วโมง  โดยมีระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร

ปัจจุบันมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการและสามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ของเราได้  ได้แก่   จิรัฐกาล-เขมราฐ, ไทยสงวนทัวร์, บุษราคัมทัวร์ และ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์   ท่านจะสะดวกสบายและมีที่นั่งแน่นอนเมื่อจองตั๋วรถทัวร์ไปอำนาจเจริญล่วงหน้าจากระบบออนไลน์

จุดขึ้นรถไป จ . อำนาจเจริญ ที่กรุงเทพ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2    ท่านที่จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบไปแล้วสามารถกรุณามารับตั๋วที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบริษัทรถนั้น ๆ ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที  โดยยื่นบัตรประชาชน และแจ้งเที่ยวรถที่ทำการจองไว้  พนักงานก็จะออกตั๋วให้ท่านเพื่อนำไปขึ้นรถได้ทันที

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิต

จิรัฐกาล-เขมราฐ

– ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3
โทร. 0927325333 , 02-9360365

ไทยสงวนทัวร์

– ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9
โทร. 0-2936-0582

บุษราคัมทัวร์

– ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
โทร. 02-9364247 , 090-7793900

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

– ชั้นที่ 3 ช่องหมายเลข 51ก
โทร. 098-4349099

จองตั๋วรถทัวร์จากกรุงเทพไปอำนาจเจริญ  เดินทางได้แน่นอน เพียงจองตั๋วผ่าน ticketthai.com