รถทัวร์ greenbus เชียงใหม่

รถทัวร์กรีนบัส เชียงใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักรถทัวร์ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะในภาคเหนือ  คือ รถทัวร์ บริษัท Greenbus  ซึ่งเป็นรถทัวร์ที่วิ่งให้บริการระหว่างจังหวัดในภาคเหนือเป็นหลัก   โดยมีศูนย์กลางการเดินทางของ Greenbus อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  และวิ่งให้บริการระหว่างเชียงใหม่สู่จังหวัดต่าง ๆ ของภาคเหนือ  เช่น พะเยา  เชียงราย  น่าน  แพร่่  เป็นต้น

ปัจจุบันรถ Greenbus ได้ขยายเส้นทางวิ่งจากเชียงใหม่สู่เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ  เช่น เส้นทาง  ภูเก็ต – เชียงใหม่   หรือ พิษณูโลก -ท่าเรือดอนสัก  ( สุราษฎธานีย์)

รถทัวร์ Greenbus   จัดเป็นรถทัวร์ระหว่างจังหวัดที่บริการน่าประทับใจ  รถนั่งสบาย   ดังนั้นการเดินทางท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ รถทัวร์กรีนบัสจึงเป็นทางเลืกที่น่าสนใจในการเดินทางระหว่างจังหวัด

รถทัวร์กรีนบัส เชียงใหม่

ช่องทางการจองตั๋วรถทัวร์กรีนบัส  

สามารถจองตั๋วได้หลายช่องทาง ได้แก่  จุดจำหน่ายภายในสถานีขนส่งต่าง ๆ   เช่น สถานีขนส่งเชียงใหม่ ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว และการจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  แอพพิเคชั่น

จองตั๋วรถทัวร์กรีนบัสออนไลน์

Powered by 12Go Asia system