รถทัวร์ greenbus เชียงใหม่

รถทัวร์กรีนบัส เชียงใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักรถทัวร์ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะในภาคเหนือ  คือ รถทัวร์บริษัท Greenbus  ซึ่งเป็นรถทัวร์ที่วิ่งให้บริการระหว่างจังหวัดในภาคเหนือเป็นหลัก   โดยมีศูนย์กลางการเดินทางของรถทัวร์ Greenbus อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  และวิ่งให้บริการระหว่างเชียงใหม่สู่จังหวัดต่าง ๆ ของภาคเหนือ  เช่น พะเยา  เชียงราย  น่าน  แพร่่  เป็นต้น

ปัจจุบันรถ Greenbus ได้ขยายเส้นทางวิ่งจากเชียงใหม่สู่เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ  เช่น เส้นทาง  ภูเก็ต – เชียงใหม่   หรือ พิษณูโลก -ท่าเรือดอนสัก  ( สุราษฎธานีย์)

รถทัวร์ Greenbus   จัดเป็นรถทัวร์ระหว่างจังหวัดที่มีบริการน่าประทับใจ  รถนั่งสบาย   ดังนั้นการเดินทางท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ รถทัวร์กรีนบัสจึงเป็นทางเลืกที่น่าสนใจในการเดินทางระหว่างจังหวัด

รถทัวร์กรีนบัส เชียงใหม่
รถทัวร์ Greenbus

ข่าวดีล่าสุด ! ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ Greenbus ผ่านระบบของเราได้แล้ว ในเส้นทางต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ – เชียงราย เป็นต้น ดังนั้นท่านที่จะเดินทางด้วยรถทัวร์ Greenbus ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จองตั๋วรถทัวร์ Greenbus ออนไลน์