จองตั๋วรถสุวรรณภูมิบูรพา เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-เกาะช้าง

รถสววรณภูมิบูรพา เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-เกาะช้าง

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ คือ เส้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ – เกาะช้าง  ซึ่งให้บริการโดยรถบริษัทสุวรรณภูมิบูรพา  ดังนั้นท่านเดินทางโดยเครื่องบินมาลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ  และต้องการจะเดินทางไปเที่ยวยังเกาะช้างต่อ   ท่านสามารถใช้บริการรถสุวรรณภูมิบูรพาในการเดินทางได้ทันที

รถสววรณภูมิบูรพา เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-เกาะช้าง

เส้นทางเดินรถของบริษัทสุวรรณภูมิบูรพา  เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบินสู่เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง คือ เกาะช้าง   ดังนั้นจะพบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้บริการรถจำนวนมาก  เพราะหลังจากที่ลงเครื่องบิน   สามารถขึ้นได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปยังเกาะช้างได้ทันที   ทำให้บางเที่ยวรถมีจำนวนผู้เดินทางเต็ม  โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

Powered by 12Go Asia system
จากสนามบินสุวรรณภูมิไปเกาะช้าง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 -7 ชั่วโมง  ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น  ระยะทางประมาณ 320  กิโลเมตร
ปัจจุบันสุวรรณภูมิบูรพา  มีเที่ยวรถให้บริการวันละ 3 เที่ยว  ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ คือ
เที่ยวที่ 1  เวลา  7.50 น.
เที่ยวที่ 2  เวลา 11.00 น.
เที่ยวที่ 3  เวลา 14.00 น.
ดังนั้นท่านที่ต้องการใช้บริการรถสุวรรณภูมิบูรพา  เพื่อเดินทางไปเกาะช้าง   ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้