รถทัวร์หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์

รถทัวร์หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์

ปัจจุบันการเดินทางไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย  สามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวได้อย่างสะดวก  โดยการนั่งรถทัวร์ประจำทาง  ซึ่งสามารถขึ้นรถทัวร์ไปกัวลาลัมเปอร์ได้ที่อำเภอหาดใหญ่  จ.สงขลา  มีรถทัวร์วิ่งระหว่าง หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ ให้บริการทุกวัน     และมีรถหลายบริษัทเปิดให้บริการในเส้นทางนี้

รถทัวร์หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์

ดังนั้นท่านที่วางแผนการเดินทางไปเที่ยวกัวลาลัมเปอร์  โดยเริ่มต้นการเดินทางจากหาดใหญ่  ท่านสามารถนั่งรถทัวร์ไปเที่ยวเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย    สามารถเดินทางได้ทุกวัน

เมื่อเริ่มเดินทางจากหาดใหญ่ รถทัวร์จะพาท่านมุ่งหน้าสู่ด่านนอก  อ.สะเดา  เพื่อประทับตราหนังสือเดินทาง (passport)  และเดินทางผ่านแดนเข้าประเทศมาเลเซียต่อไป

จากหาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์  ใช้เวลานั่งรถประมาณ  8 ชั่วโมง

สำหรับจุดขึ้นรถทัวร์ในหาดใหญ่   รถจะจอดรับผู้โดยสารที่สำนักงานของบริษัทรถทัวร์นั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่

สถานีเดินรถในกรุงกัวลาลัมเปอร์ คือ ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นสถานีเดินรถทัวร์ใหญ่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์

สำหรับราคาตั๋วรถจะมีราคาประมาณ 600 -700 บาท  ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยกับเงินริงกิตมาเลเซียในแต่ละวัน

วางแผนการเดินทางไปเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์จากหาดใหญ่  และจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้