รถทัวร์เชียงใหม่ไปกาญจนบุรี

รถทัวร์เชียงใหม่ไปกาญจนบุรี

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินทางโดยรถทัวร์  คือ เชียงใหม่ – กาญจนบุรี   ซึ่งมีรถวิ่งให้บริการในเส้นทางนี้ คือ รถบริษัทศศนันท์ทรานสปอร์ต  ซึ่งเปิดให้บริการในเส้นทางดังกล่าว  มีรถให้บริการทุกวัน  ทั้งขาไป และขากลับ

เส้นทาง เชียงใหม่ – กาญจนบุรี  เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางกับรถศศนันท์ เส้นทาง เชียงใหม่ – กาญจนบุรี   ก็สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้จากระบบออนไลน์

ช่องทางติดต่อรถบริษัทศศนันท์ทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี   

ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 092-7247460

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่

ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 094-6166925