ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง สุไหงโกลก – ภูเก็ต

ศรีตรังทัวร์  เปิดให้บริการ เส้นทาง สุไหงโกลก – ภูเก็ต  สามารถจองตั๋วออนไลน์ได้แล้ววันนี้

ศรีตรังทัวร์ สุไหงโกลก-ภูเก็ต

ข่าวดีสำหรับนักเดินทางที่เดินทาง ระหว่าง อ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส  – จ.ภูเก็ต ท่านสามารถใช้บริการรถทัวร์ประจำทางสายนี้ได้อย่างสะดวก  ให้บริการโดยรถบริษัทศรีตรังทัวร์

เส้นทาง : สุไหงโกลก – ภูเก็ต  มีเส้นทางเดินรถดังนี้

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
2 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 1 ชั่วโมง
3 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นราธิวาส จุดจอดต้นไทร 1 ชั่วโมง  40 นาที
5 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 ปัตตานี จุดจอด บ้านเจาะกือแย 0 ชั่วโมง
7 ปัตตานี จุดจอดปาลัส 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 นราธิวาส จุดจอด อ.ยะหริ่ง 2 ชั่วโมง  15 นาที
9 นราธิวาส จุดจอดกะลาพอ 2 ชั่วโมง  20 นาที
10 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 3 ชั่วโมง
12 ปัตตานี พระพุฒ 3 ชั่วโมง  20 นาที
13 สงขลา จุดจอด อ.เทพา 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 3 ชั่วโมง  50 นาที
15 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 4 ชั่วโมง
16 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 5 ชั่วโมง  10 นาที
17 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 5 ชั่วโมง  30 นาที
18 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 6 ชั่วโมง
19 พัทลุง จุดจอดคลองหมวย 6 ชั่วโมง  20 นาที
20 ตรัง บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) 7 ชั่วโมง
21 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 7 ชั่วโมง  30 นาที
22 ตรัง นาวง 8 ชั่วโมง
23 ตรัง คลองชี 8 ชั่วโมง  30 นาที
24 กระบี่ คลองพล 9 ชั่วโมง
25 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 9 ชั่วโมง  30 นาที
26 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 10 ชั่วโมง
27 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 10 ชั่วโมง  30 นาที
28 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 10 ชั่วโมง  45 นาที
29 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 11 ชั่วโมง
30 พังงา บขส. โคกกลอย 11 ชั่วโมง  40 นาที
31 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
32 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลางใหม่ 0 ชั่วโมง
33 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 0 ชั่วโมง
34 ภูเก็ต จุดจอดตลาดเมืองถลาง 0 ชั่วโมง
35 ภูเก็ต จุดจอดอนุสาวรีย์ 0 ชั่วโมง
36 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 12 ชั่วโมง

สุไหงโกลก -ภูเก็ต  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  12  ชั่วโมง

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถศรีตรังทัวร์ในเส้นทางดังกล่าว  สามารถจองตั๋วรถศรีตรังทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเรา  ได้ตลอด  24 ชั่วโมง