สงขลา – เชียงราย รถทัวร์เส้นทางยาวที่สุด

รถปิยะชัยพัฒนา ด่านนอก - แม่สาย

เพื่อนนักเดินทาง วันนนี้ ticketthai.com  จะมาแนะนำเส้นทางเดินทางด้วยรถทัวร์ คือ  ด่านนอก ( จ.สงขลา) – แม่สาย  ( จ.เชียงราย)  ซึ่งถือเป็นเส้นทางให้บริการรถทัวร์ที่วิ่งยาวที่สุดในประเทศไทย  จากใต้สุด จ.สงขลา คือ ด่านนอก  คือ ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย  สู่เหนือสุด คือ ด่านแม่สาย จ.เชียงราย   ซึ่งให้บริการโดย รถปิยะชัยพัฒนา

ปิยะชัยพัฒนา  มีรถให้บริการใน้เส้นทาง ด่านนอก – แม่สาย  ทุกวัน  ให้บริการด้วยรถ วีไอพี 24 ที่นั่ง และ วีไอพี 32 ที่นั่ง ซึ่งเส้นทางนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ  26.30 ชั่วโมง

คลิก : จองตั๋วรถทัวร์ ด่านนอก – แม่สาย ออนไลน์

จุดจอดรถ ปิยะชัยพัฒนา เส้นทาง : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 0 ชั่วโมง
5 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 2 ชั่วโมง
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 3 ชั่วโมง  55 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดเกษตร 5 ชั่วโมง  20 นาที
12 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 5 ชั่วโมง  25 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ไชยา 6 ชั่วโมง
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
15 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 7 ชั่วโมง
16 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 8 ชั่วโมง  30 นาที
17 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 10 ชั่วโมง  45 นาที
18 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 10 ชั่วโมง  45 นาที
19 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 18 ชั่วโมง  30 นาที
20 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 19 ชั่วโมง  30 นาที
21 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 21 ชั่วโมง  30 นาที
22 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 23 ชั่วโมง  30 นาที
23 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 22 ชั่วโมง  30 นาที
24 ลำปาง จุดจอด อ.งาว 22 ชั่วโมง  10 นาที
25 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 24 ชั่วโมง  30 นาที
26 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย 25 ชั่วโมง  50 นาที
27 เชียงราย จุดจอด อ.แม่จัน 26 ชั่วโมง  10 นาที
28 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย 26 ชั่วโมง  30 นาที

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางกับรถปิยะชัยพัฒนาจากภาคใต้ไปภาคเหนือในเส้นทางดังกล่าว  สามารถจองตั๋วออนไลน์ได้แล้ววันนี้