เลือกที่นั่งล่วงหน้า ไทยไลออนแอร์ เปิดบริการแล้ว

เลือกที่นั่งไทยไลออนแอร์

บริการใหม่ล่าสุด จากสายการบินไทยไลออนแอร์

สายการบินไทยไลออนแอร์เปิดให้บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560

ซึ่งท่านสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้า ในระบบจองตั๋วได้ทันที เรียกระบบ LION SEAT SELECTION ( ขั้นตอนการทำรายการจอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สายการบิน แอพพิเคชั่น หรือ จองผ่านตัวแทน) โดยการเลือกที่นั่งล่วงหน้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม   ข้อดี  คือคุณสามารถระบุที่นั่งที่ต้องการได้   

หากคุณไม่ได้ใช้บริการ LION SEAT ระบบจะเลือกที่นั่งให้อัตโนมัติเมื่อทำการเช็คอิน  ซึ่งระบบจะเปิดให้เช็คอินก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง

ดังนั้นหากคุณต้องการระบุที่นั่ง เช่น เดินทางกับคนรัก และอยากนั่งคู่กัน ก็สามารถใช้บริการ  LION SEAT  ได้ในขั้นตอนการจองตั๋วได้ทันที   โดยระบบจะรวมราคาตั๋วเครื่องบินและราคาที่นั่ง  เป็นยอดรวม ก่อนทำการชำระเงิน