วิธีเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กัมพูชา โดยรถประจำทาง

รถทัวร์กรุงเทพ-กัมพูชา

ประเทศกัมพูชา ( Cambodia ) ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน สามารถเดินทางระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาได้อย่างสะดวก ปัจจุบันจึงมีรถโดยสารระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา จากบริษัทต่าง ๆ เปิดให้บริการนักเดินทางเป็นจำนวนมาก

คนไทยไปกัมพูชาใช้เอกสารอะไรบ้าง

คนไทย : ใช้หนังสือเดินทาง ( Passport ) เดินทางเข้าประเทศกัมพูชา สามารถอยู่อาศัยได้ไม่เกิน 14 วัน

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพ ไป กัมพูชา ได้แก่  Travel Mart, Nattakan, Viruk Buntham, Giant Ibis ให้บริการด้วย รถทัวร์ รถตู้ รถมินิบัส  มีรถวิ่งให้บริการเส้นทางจากกรุงเทพ ไป กัมพูชา ทุกวัน

จองตั๋วรถโดยสาร กรุงเทพ ไป กัมพูชา ออนไลน์

เดินทางเข้าประเทศกัมพูชาผ่านด่านอะไร

รถโดยสารจากกรุงเทพ จะนิยมเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาด้าน จ. สระแก้ว ผ่านด่านพรมแดนประเทศไทย ที่ ด่านพรมแดนอรัญประเทศ และ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ซึ่งฝั่งประเทศกัมพูชาจะเป็น ด่านปอยเปต ( Poi Pet )

  • เมื่อรถเดินทางไปถึงด่านพรมแดนฝั่งประเทศไทย ท่านจะต้องลงจากรถโดยสารและเดินเข้าด่าน เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยประทับตราหนังสือเดินทาง
  • จากนั้นเดินเข้าด่านฝั่งประเทศกัมพูชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศกัมพูชา ประทับตราหนังสือเดินทาง
  • เมื่อท่านผ่านด่านพรมแดนเรียบร้อยแล้ว ให้เดินไปขึ้นรถโดยสารที่จอดรออยู่ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองปลายทางในประเทศกัมพูชา

กรุงเทพ ไป กัมพูชา ใช้เวลานั่งรถเท่าไร

การเดินทางเร็วหรือล่าช้า ขึ้นอยู่กับประเภทรถโดยสารที่ท่านเลือกเดินทาง และความหนาแน่นของนักเดินทางบริเวณด่านพรมแดนไทยและกัมพูชา

เส้นทางยอดนิยม

  • กรุงเทพ – พนมเปญ ใช้เวลานั่งรถประมาณ 14 – 17 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 692 กิโลเมตร
  • กรุงเทพ – เสียมราฐ ใช้เวลานั่งรถประมาณ 10 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 434 กิโลเมตร
  • กรุงเทพ – พระตะบอง ใช้เวลานั่งรถประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 367 กิโลเมตร 
  • กรุงเทพ – สีหนุวิลย์ ใช้เวลานั่งรถประมาณ 22.30 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 647 กิโลเมตร

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปกัมพูชา ท่านสามารถจองตั๋วรถโดยสารล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง