รถทัวร์บางบริษัท เริ่มกลับมาเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่เข้ามาแพร่เชื้อในประเทศไทยที่ผ่านมา มีการประกาศปิดพื้นที่ในหลายจังหวัด เพื่อควบคุมโรคดังกล่าว ทำให้การเดินทางภายในประเทศต้องหยุดชะงัก เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ในขณะนี้เริ่มมีบริษัทรถทัวร์เส้นทางต่าง ๆ กลับมาเปิดให้บริการลูกค้าในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างจังหวัดของประชาชน ภายใต้การควบคุมการเดินทางอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

รถทัวร์ที่กลับมาเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2564 บางส่วน

 • โลตัสพิบูลทัวร์ – เส้นทาง กรุงเทพ-บ้านแพง / กรุงเทพ-ช่องเม็ก / กรุงเทพ – นครพนม
 • แอร์เมืองเลย – เส้นทาง กรุงเทพฯ-เลย
 • เขมราฐรุ่งเรือง – เส้นทาง กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน
 • สุวรรณนทีขนส่ง – เส้นทาง กรุงเทพ – ปฐมพร – หลังสวน – ละแม
 • สยามเดินรถ – เส้นทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่-สงขลา
 • ราชาทัวร์ – เส้นทาง กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
 • ศรีสุเทพ – เส้นทาง กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
 • ศศนันท์ ทรานสปอร์ต – เส้นทาง กาญจนบุรี – เชียงใหม่
 • บุษราคัมทัวร์
 • ไทยศรีรามอุบล

  เริ่มให้บริการ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 • ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – กระบี่ และ นครราชสีมา – กระบี่
 • นครศรีร่มเย้น เส้นทาง กรุงเทพ – สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง

สำหรับรถบริษัทอื่น ๆ ที่จะเปิดให้บริการ ทางทีมงานจะมาอัปเดทข้อมูลให้ทราบในโอกาสต่อไป

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกับรถทัวร์ในเส้นทางต่าง ๆ ในช่วงเดือนกันยายน 2564 ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง