จองตั๋วรถไฟญี่ปุ่น JR PASS ออนไลน์

ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น jr pass

เปิดบริการแล้ว ! จองตั๋วโดยสารรถไฟญี่ปุ่น JR PASS ล่วงหน้า ผ่านระบบ Baolau ผู้ให้บริการจองตั๋วรถไฟที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและเอเซีย มีเส้นทางรถไฟญี่ปุ่นให้ท่านเลือกจองตั๋วล่วงหน้า ครอบคลุมการเดินทางด้วยรถไฟทั่วประเทศญี่ปุ่น

บัตรโดยสารรถไฟ JR PASS คืออะไร

บัตรโดยสารรถไฟญี่ปุ่น JR East และ JR West ใช้สำหรับการเดินทางไม่จำกัดในภูมิภาคต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 5 วัน / 7 วัน ผู้โดยสารสามารถเดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟด่วน หรือรถไฟท้องถิ่นในพื้นที่ให้บริการ

ประเภทบัตรโดยสารรถไฟ JR PASS ที่เปิดจำหน่าย

  • Nagano-Niigata Area Pass
  • Kansai WIDE Area Pass
  • Kansai-Hiroshima Area Pass
  • Kansai-Hokuriku Area Pass
  • Sanyo-San’in Area Pass
  • Okayama-Yamaguchi Area Pass
  • Hiroshima-Yamaguchi Area Pass
  • JR WEST All Area Pass

จองตั๋วรถไฟญี่ปุ่น JR PASS ออนไลน์

  • สามารถจองบัตรโดยสารรถไฟ JR PASS ล่วงหน้าได้ 3 เดือน

นักเดินทางชาวไทยที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น และต้องการเดินทางด้วยรถไฟญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวระหว่างเมืองต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟญี่ปุ่น JR PASS เส้นทางต่าง ๆ ผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง