จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย จากประเทศไทย

รถไฟมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย ( Malaysia ) ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ที่มีพื้นที่ติดต่อทางด้านภาคใต้ของประเทสไทย ปัจจุบันการเดินทางจากประไทยไปประเทศมาเลเซีย สามารถเดินทางได้ 3 วิธี คือ รถยนต์ รถไฟ และสายการบิน

การนั่งรถไฟไปมาเลเซีย ปัจจุบันเส้นทางรถไฟของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีการเชื่อมต่อการเดินทางกัน ท่านเดินทางด้วยรถไฟไทยจากกรุงเทพ ไปยังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ชายแดนประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จากนั้นขึ้นรถไฟมาเลเซีย จากสถานีปาดังเบซาร์ ( ฝั่งมาเลเซีย ) เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียได้ทันที

ข้อมูลการเดินทางที่สำคัญ

  • รถไฟไทย เมื่อเดินทางไปถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ จะจอดให้ผู้โดยสารลง 2 ครั้ง คือ ฝั่งประเทศไทย และฝั่งประเทศมาเลเซีย สำหรับท่านที่จะนั่งรถไฟมาเลเซียไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านนั่งรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย
  • ทีสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยและมาเลเซียให้บริการนักเดินทาง สามารถทำเรื่องผ่านแดนที่สถานีรถไฟได้ทันที
  • คนไทยเดินทางเข้ามาเลเซีย ใช้หนังสือเดินทาง ( Passport )

วิธีซื้อตั๋วรถไฟมาเลเซีย

  1. ซื้อตั๋วรถไฟมาเลเซียที่เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋ว ที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ มาเลเซีย สำหรับท่านที่จะเดินทางไปซื้อตั๋วรถไฟที่สถานีก่อนการเดินทาง ท่านอาจจะไม่มีตั๋วเดินทาง โดยเฉพาะเส้นทาง ปาดังเบซาร์ – กัวลาลัมเปอร์ ตั๋วรถไฟจะถูกจองล่วงหน้าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นเส้นทางระยะไกล และมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและมาเลเซียใช้บริการเป็นจำนวนมาก
  2. ซื้อตั๋วรถไฟมาเลเซียออนไลน์ ปัจจุบันบริษัท Baolau ได้เปิดบริการจองตั๋วรถไฟมาเลเซีย สามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าก่อนการเดินทางได้ 30 วัน จองตั๋วรถไฟผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จองตั๋วรถไฟมาเลเซียออนไลน์

  • สามารถจองตั๋วรถไฟมาเลเซีย ได้ทุกเส้นทางในประเทศมาเลเซีย
  • สามารถเลือกที่นั่งออนไลน์ได้ทันที
จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย

วิธีรับตั๋วรถไฟ

  • เมื่อท่านจองตั๋วและชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับตั๋วรถไฟทาง E-Mail ที่แจ้งไว้

วิธีใช้ตั๋วรถไฟในวันเดินทาง

  • เปิดตั๋วรถไฟมาเลเซียด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือ พิมพ์ตั๋วรถไฟใส่กระดาษ แสดงให้เจ้าหน้าที่บนรถไฟมาเลเซียตรวจ สามารถเดินทางได้ทันที

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยนั่งรถไฟมาเลเซียจากสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ท่านควรจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าให้เรียบร้อย ไม่ควรไปซื้อตั๋วรถไฟในวันเดินทาง เพราะท่านอาจจะไม่มีตั๋วเดินทาง วางแผนการเดินทางล่าวงหน้าและจองตั๋วรถไฟมาเลเซีย ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง