รถไฟ เส้นทาง หนองคาย – ท่านาแล้ง (ลาว)

ตารางรถไฟ หนองคาย ไป เวียงจันทน์ 2565

ข่าวดีล่าสุด ! การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กลับมาเปิดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทาง หนองคาย – ท่านาแล้ง – หนองคาย อีกครั้ง หลังจากหยุดให้บริการในเส้นทางนี้ เนื่องจากการระบาดโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเริ่มมีเที่ยวรถไฟให้บริการในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 นี้

รถไฟ เส้นทาง หนองคาย – ท่านาแล้ง เป็นขบวนรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางจากสถานีรถไฟหนองคาย ไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว รถไฟเส้นทางนี้มีระยะทางทั้งหมด 5.35 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 15 นาที

ค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 20 บาท

ตารางรถไฟ หนองคาย – ท่านาแล้ง 2565

เที่ยวไป

ขบวนต้นทาง – ปลายทางเวลาออกเวลาถึง
481หนองคาย – ท่านาแล้ง07.3007.45
483หนองคาย – ท่านาแล้ง14.4515.00
update : 16-9-2565

เที่ยวกลับ

ขบวนต้นทาง – ปลายทางเวลาออกเวลาถึง
482ท่านาแล้ง – หนองคาย10.0010.15
484ท่านาแล้ง – หนองคาย17.3017.45
update : 16-9-2565

เอกสารสำหรับนั่งรถไฟเดินทางเข้าประเทศลาว

ได้แก่ หนังสือเดินทาง ( Passport ) หรือ หนังสือผ่านแดน ( Border pass )


ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวเวียงจันทน์ ประเทศลาว ท่านสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปลงยังสถานีรถไฟหนองคาย และนั่งรถไฟ เส้นทาง หนองคาย – ท่านาแล้ง เพื่อเดินทางเข้าประเทศลาว