ตารางรถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์ – กัวลาลัมเปอร์ 2566

รถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์

ปัจจุบันนักเดินทางชาวไทย เดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย โดยทางรถไฟมากขึ้น เนื่องจากมีเส้นทางรถไฟ กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ และ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ วิ่งให้บริการ นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมนั่งรถไฟไทยไปยังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อไปต่อรถไฟมาเลเซียที่สถานีรถไฟแห่งนี้

สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ที่พรมแดนประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย สถานีรถไฟแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งประเทศไทย และ ฝั่งประเทศมาเลเซีย เป็นสถานีรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟไทยและรถไฟมาเลเซีย

สำหรับท่านนั่งรถไฟไทยจากกรุงเทพ หรือ หาดใหญ่ ไปลงที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา และต้องการที่จะนั่งรถไฟมาเลเซีย เพื่อเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่านจะต้องนั่งรถไฟไทยเข้าไปลงยังฝั่งประเทศมาเลเซีย ( เมื่อรถไฟวิ่งไปถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ รถไฟจะหยุดให้ผู้โดยสารลงที่ฝั่งประเทศไทย และฝั่งประเทศมาเลเซีย )

ตารางรถไฟมาเลเซีย 2566

เส้นทาง ปาดังเบซาร์ – กัวลาลัมเปอร์

เวลาในประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ขบวนเวลาออก (ปาดังเบซาร์ )เวลาถึง ( กัวลาลัมเปอร์)ระยะเวลา
EG942515:5021:355ชม. 45น.
EP927713:4019:145ชม. 34น.
EP927307:3013:045ชม. 34น.
EP927509:3515:095ชม. 34น.
EP927916:4522:235ชม. 38น.
update 6/12/2565

ท่านที่จะนั่งรถไฟมาเลเซีย ควรจองตั๋วล่วงหน้าจะดีที่สุด เพราะรถไฟมาเลเซียมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก และสามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ได้ หากท่านไปซื้อตั๋วรถไฟที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันเดินทาง ท่านอาจจะไม่มีตั๋วสำหรับใช้เดินทาง

จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์ – กัวลาลัมเปอร์

จองตั๋วรถไฟมาเลเซียได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ท่านจะได้รับตั๋วรถไฟทาง E-Mail

วิธีใช้ตั๋วเดินทาง

  • วันเดินทางจริง ท่านเปิดตั๋วรถไฟด้วยโทรศัพท์มือถือ ให้เจ้าหน้าที่รถไฟมาเลเซียตรวจ สามารถเดินทางได้ทันที

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซียในปี 2566 โดยเดินทางด้วยรถไฟไทยและรถไฟมาเลเซีย ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บไซตืได้ตลอด 24 ชั่วโมง