นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  • เราเก็บจากข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ticketthai.com ผ่าน browser’s cookies ของท่าน เพื่อนับสถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน

เราใช้ Cookies เก็บข้อมูลอย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

เว็บไซต์ ticketthai.com มีลิ้งค์ระบบจองตั๋วออนไลน์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้จากการโปรโมทลิ้งค์ affilate progame ซึ่งเป็นช่องทางการสร้างรายได้ของเว็บไซต์

ดังนั้นหากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

ขอแสดงความนับถือ

ticketthai.com