วิธีลงทะเบียน MDAC เข้าประเทศมาเลเซีย

ลงทะเบียนเข้าประเทศมาเลเซีย MDAC

ประเทศมาเลเซีย จุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย เนื่องจากเดินทางได้สะดวก โดยมีวิธีเดินทางจากไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ สายการบิน รถยนต์ รถทัวร์ และรถไฟ

ปัจจุบัน ประเทศมาเลเซีย ได้กำหนดให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย จะต้องลงทะเบียนบัตรขาเข้าดิจิทัล หรือ Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย โดยครอบคลุมการเดินทางโดยทางบก ทางอากาศ และทางเรือ โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2023 เป็นต้นไป

วิธีเดินทางไปมาเลเซีย

ปัจจุบันนักเดินทางชาวไทยนิยมเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 4 วิธี

เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าประเทศมาเลเซีย

นักเดินทางชาวไทยที่กำลังจะเดินทางไปมาเลเซีย สามารถลงทะเบียนเข้าประเทศมาเลเซีย ได้ที่

1.เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน MDAC หรือ แสกน QR CODE เข้าสู่เว็บไซต์

https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main?registerMain

2. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ให้คลิกปุ่ม REGISTER

ลงทะเบียนเข้าประเทศมาเลเซีย MDAC

3. ระบบจะแสดงหน้าเว็บลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม SUBMIT

ลงทะเบียนเข้ามาเลเซีย
ลงทะเบียนเข้าประเทศมาเลเซีย mdac 2567

4. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียนทาง E-mail แนะนำให้บันทึกภาพเก็บไว้ในมือถือ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน