ป้ายกำกับ: กรุงเทพ-เชียงราย

Posted in จองตั๋วเครื่องบิน

สนามบินเชียงราย

สนามบินเชียงราย หรือ รู้จักกันในนามว่า สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง  เป็นสนามบินที่มีความสำคัญ เพราะเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม  และมีความเจริญรุ่งเรือง  ดังนั้น…

อ่านต่อ