ป้ายกำกับ: รถทัวร์สายใต้

Posted in ข้อมูลการเดินทาง

สายใต้ใหม่

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( ถนนบรมราชชนนี)  หรือ เรียกว่าสายใต้ใหม่  ซึ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีความสำคัญ คือ เป็นจุดรวมรถสำหรับเดินทางไปยังจังหวัดในภาคใต้  ดังนั้นท่านใดต้องการซื้อตั๋วเพื่อเดิน…

อ่านต่อ