ป้ายกำกับ: ราคาตั๋วรถไฟไปมาเลเซีย

รถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์
0 70
Posted in ข้อมูลการเดินทาง

จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย 2565

ข่าวดีล่าสุด ! ขณะนี้ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ได้เปิดแล้ว ด่านแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้วยรถไฟจากประเทศไทยเข้าประเทศมาเลเซีย คาดว่าการเดินทางด้วยรถไฟในเส้…

อ่านต่อ