ป้ายกำกับ: เบอร์โทรสายการบิน

1 7011
Posted in จองตั๋วเครื่องบิน

เบอร์โทรสายการบินในประเทศไทย

สวัสดีเพื่อนที่เดินทางด้วยสายการบินต่าง ๆ เป็นประจำ  โดยเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทย  ซึ่งในบางครั้งเราต้องติดต่อสายการบินนั้น ๆ เพื่อสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์  เช่น ข้อมูลตั๋ว การเดินทาง กา…

อ่านต่อ