จองตั๋วรถไฟ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

บริการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ”สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ” ในเส้นทางรถไฟทางไกล สายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ทุกเส้นทาง

ขบวนรถไฟทางไกลที่ให้บริการที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวน 52 ขบวน

  • สายเหนือ มี 14 ขบวน ได้แก่ 7 8 9 10 13 14 51 52 102 107 108 109 111 112
  • สายใต้ มี 20 ขบวน ได้แก่ 31 32 37 38 39 40 43 44 45 46 83 84 85 86 167 168 169 170 171 172
  • สายตะวันออกเฉียงเหนือ มี 18 ขบวน ได้แก่ 21 22 23 24 25 26 71 72 75 76 133 134 135 136 139 140 141 142

จองตั๋วรถไฟ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออนไลน์

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะเริ่มให้บริการรถไฟทางไกล เริ่ม 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ดังนั้น ท่านที่เดินทางด้วยรถไฟทางไกลเส้นทางต่าง ๆ โดยขึ้นรถไฟและลงรถไฟ ที่ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง