รถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์-กัวลาลัมเปอร์

รถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์
รถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์

จองตั๋วรถไฟ KTM มาเลเซีย ผ่านระบบออนไลน์

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง  วันนี้มีเส้นทางเดินรถที่จะมาแนะนำ คือ เส้นทางเดินรถไฟของประเทศมาเลเซีย คือ เส้นทาง ด่านปาดังเบซาร์ – กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย  ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเดินทางชาวไทยที่ชอบการเดินทางด้วยรถไฟเพื่อท่องเที่ยว เพราะคุณสามารถเดินทางไปขึ้นรถไฟมาเลเซียได้ที่ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์  อ.สะเดา จ.สงขลา  เพื่อขึ้นรถไฟมาเลเซียได้

การนั่งรถไฟไปกรุงกัวลลาลัมเปอร์กำลังได้รับความนิยมจากนักเดินทาง เพราะมีความสะดวกสบาย  รถไฟวิ่งด้วยความเร็วสูง  แอร์เย็นสบายตลอดการเดินทาง จากกด่านปาดังเบซาร์ – กรุงกัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง

รถไฟมาเลเซีย รู้จักกันในนาม KTM TRAIN MALAYSIA  เป็นรถไฟที่มีผู้ใช้จำนวนมาก และเปิดให้จองตั๋วล่วงหน้า 30 วัน ผ่านช่องทางออนไลน์   ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวนิยมจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางด้วยรถไฟมาเลเซีย  แนะนำให้จองตั๋วล่วงหน้า

ที่นั่งภายในตู้รถไฟมาเลเซีย

ที่นั่งสบาย แอร์เย็น

มีอาหารจำหน่ายบนรถไฟ ktm มาเลเซีย

มีมุมจำหน่ายอาหารบนรถไฟ ktm มาเลเซีย

ตั๋วรถไฟ ktm มาเลเซีย

ตั๋วเดินทางรถไฟ ktm มาเลเซีย

วิธีเดินทางไปสถานีรถไฟปาดังเบซาร์

ใช้บริการรถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์  ซึ่งให้บริการวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า และรอบบ่าย  เป็นการเดินทางไปขึ้นรถไฟ ktm มาเลเซีย ที่สะดวกมาก   เพราะรถไฟจะขับไปส่งเราที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ฝั่งมาเลเซีย  ซึ่งเป็นจุดจอดของรถไฟมาเลเซียและเป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนมาเลเซียอีกด้วย  ท่านสามารถทำเรื่องผ่านแดน ตรวจ passport  ตรวจสัมภาระ  ได้ที่สถานีรถไฟแห่งนี้  เมื่อเสร็จขั้นตอนการผ่านแดน   ท่านก็สามารถเดินไปซื้อตั๋วรถไฟมาเลเซีย หรือท่านที่จองล่วงหน้าไปแล้ว  ก็สามารถนั่งรอขึ้นรถไฟได้ทันที

ตารางเวลารถไฟ เส้นทาง  หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

รอบเช้า  –  รถไฟออกจากหาดใหญ่ เวลา 7.30   น.  ถึงปาดังเบซาร์ เวลา  8.25  น.

รอบบ่าย  – รถไฟออกจากหาดใหญ่ เวลา 13.05   น.  ถึงปาดังเบซาร์ เวลา  14.00  น.

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟจากประเทศไทยไปเที่ยวมาเลเซีย ท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก สามารถจองตั๋วรถไฟไทยและตั๋วรถไฟมาเลเซียผ่านระบบของเราได้ทันที จองตั๋วล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง