ผู้ให้บริการทั้งหมด

Ticketthai.com ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย และบริการจองตั๋วออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ รถทัวร์ รถไฟ สายการบิน และ เรือเฟอร์รี่ ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ให้บริการในประเทศไทย

รถทัวร์ : Bus


รถไฟ : Train

การรถไฟแห่งประเทศไทย : State Railway of Thailand (SRT)

สายการบิน : Plane


เรือเฟอร์รี่ : Ferry


มั่นใจทุกการจองตั๋วเดินทางออนไลน์

Ticketthai.com เชื่อมต่อระบบจองตั๋วออนไลน์จาก บริษัท Baolau นำมาให้ทุกท่านใช้บริการ เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการจองตั๋วเดินทางที่มีชื่อเสียงในเอเซีย มีสำนักงานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น


บริการจองตั๋วเดินทางในภูมิภาคเอเซีย

บริษัท Baolau มีบริการจองตั๋วเดินทางออนไลน์ เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซีย เช่น มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น ดังนั้นหากท่านกำลังวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซีย ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประเทศเวียดนาม

บริการจองตั๋วเดินทางในประเทศเวียดนาม
รถไฟเวียดนาม ( Vietnam Railways )
รถโดยสารในเวียดนาม ( Vietnam Bus )
– สายการบินในเวียดนาม ( Vietnam Airline )
– เรือเฟอร์รี่เวียดนาม ( Vietnam Ferry )

ประเทศมาเลเซีย

บริการจองตั๋วเดินทางในประเทศมาเลเซีย

ประเทศกัมพูชา

บริการจองตั๋วเดินทางในประเทศกัมพูชา

ประเทศลาว

บริการจองตั๋วเดินทางในประเทศลาว

ประเทศญี่ปุ่น

บริการจองตั๋วเดินทางในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศจีน

ประเทศสิงคโปร์

  • สายการบินในประเทศสิงคโปร์

ขอบคุณทุกท่าน ที่ใช้บริการจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ของเรา