จองตั๋วรถไฟจีน China Railway ออนไลน์

จองตั๋วรถไฟจีนออนไลน์

เปิดบริการจองตั๋วรถไฟความเร็วสูง “รถไฟจีน China Railway” โดยบริษัท Baolau ผู้ให้บริการจองตั๋วเดินทางออนไลน์ที่มีชื่อเสียง โดยนักเดินทางสามารถจองตั๋วรถไฟจีนสู่ปลายทางต่าง ๆ มากกว่า 30 แห่ง ครอบคลุมการเดินทางในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศจีนไปประเทศเวียดนาม และประเทศลาว

เส้นทางรถไฟภายในประเทศ

China Railway เป็นผู้ให้บริการรถไฟของรัฐในประเทศจีน ให้บริการด้วยรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ในประเทศจีน ได้แก่ Beijing, Badaling, Datong, Tianjin, Qingdao, Xi An, Shanghai, Hangzhou, Chengdu, Chongqing, Changsha, Lhasa, Kunming, Dali, Lijiang, Xishuangbanna, Guilin, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen and Sanya.

เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ

  • รถไฟจีน – ลาว มีเส้นทางรถไฟให้บริการจากประเทศจีนสู่ประเทศลาวโดยตรง ผ่านด่านชายแดนที่ Mohan-Boten เพื่อเดินทางสู่เมือง เวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง ในประเทศลาว
  • รถไฟจีน – เวียดนาม เป็นการเชื่อมต่อรถไฟไม่โดยตรง คือ ท่านที่ต้องการเดินทางจากจีนไปเวียดนาม สามารถเดินทางได้ดังนี้ นั่งรถไฟในประเทศจีนไปยังสถานี Hekou โดยมีเส้นทางรถไฟคือ Kunming to Hekou จากนั้นเดินทางไปยังด่านแดนชายแดน Hekou – Lao Cai เพื่อเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม จากนั้นจึงนั่งรถไฟเวียดนามเส้นทาง Lao Cai to Hanoi เดินทางสู่เมืองฮานอย ในประเทศเวียดนาม

รถไฟจีนจองล่วงหน้าได้กี่วัน

  • เราจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้สูงสุด 15 วัน และอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง
  • เมื่อจองตั๋วและชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการจองตั๋วทาง E-Mail
  • บันทึกเอกสารยืนยันการจองที่ได้รับไว้ในโทรศัพท์ หรือ พิมพ์ออกมา

วิธีเข้าสถานีรถไฟ-เช็คอินขึ้นรถไฟ

  • เดินทางไปถึงสถานีรถไฟก่อนรถไฟออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที
  • ผู้โดยสารรถไฟ China Railway ไม่ต้องใช้ตั๋วโดยสาร ! ปัจจุบันรถไฟจีนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ ผู้โดยสารใช้หนังสือเดินทาง (passport) สแกนที่ประตูเข้าสถานีรถไฟ และแสกนเช็คอินเข้าไปยังพื้นที่ชานชลา (Platform) หรือ Gate เพื่อรอขึ้นรถไฟได้ทันที
  • เมื่ออยู่ในพื้นที่ชานชลาเรียบร้อยแล้ว ให้ดูหมายเลขรถไฟของคุณ และหมายเลขที่นั่งจากเอกสารยืนยันการจอง และรอเรียกประกาศขึ้นรถไฟ

คำแนะนำในการจองตั๋วรถไฟจีน

  • ข้อมูลผู้โดยสารต้องระบุข้อมูลให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง ( Passport ) เท่านั้น…หากระบุไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางแสกนที่เครื่องกั้นชานชลาเพื่อเช็คอินได้

จองตั๋วรถไฟจีนออนไลน์

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟจีนเส้นทางต่าง ๆ สามารถเริ่มจองตั๋วรถไฟจีนผ่านระบบ Baolau ได้ตั้งแต่บัดนี้