หมวดหมู่: รถไฟลาว-จีน

รถไฟลาวจีน
0 903
Posted in รถไฟลาว-จีน

วิธีนั่งรถไฟลาว เวียงจันทน์ ไป คุนหมิง

การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงในประเทศลาว ได้รับความนิยมจากชาวลาวและนักท่องเที่ยว เพราะเป็นการเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา เปิดให้บริการแล้ว ! รถไฟลาว-จีน เส้นทาง เวียงจั…

อ่านต่อ
จองตั๋วรถไฟออนไลน์
0 888
Posted in รถไฟลาว-จีน

วิธีเดินทาง เวียงจันทน์ ไป หลวงพระบาง

ประเทศลาว เป็นประเทศในภูมิภาคเอเซียที่นักท่องเที่ยวชาวไทย นิยมเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกัน และการเดินทางเข้าประเทศลาว สามารถเดินทางได้สะดวก นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประ…

อ่านต่อ
รถไฟลาวจีน
2 1020
Posted in รถไฟลาว-จีน

จองตั๋วรถไฟ เวียงจันทน์ – นาเตย

บริการจองตั๋วรถไฟลาว-จีน เส้นทาง เวียงจันทน์ – นาเตย ล่วงหน้า ข้อมูลการเดินทาง สถานีรถไฟเวียงจันทน์ ( Vientiane ) คือ สถานีรถไฟต้นทางของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาว – จีน สถานีรถไฟแห่งนี้มีขนาดใหญ่ท…

อ่านต่อ
รถไฟลาวจีน
0 925
Posted in รถไฟลาว-จีน

จองตั๋วรถไฟ เวียงจันทน์ – เมืองไซ

บริการจองตั๋วรถไฟลาว-จีน เส้นทาง เวียงจันทน์ – เมืองไซ ล่วงหน้า ข้อมูลการเดินทาง สถานีรถไฟเวียงจันทน์ ( Vientiane ) คือ สถานีรถไฟต้นทางของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาว – จีน สถานีรถไฟแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่ส…

อ่านต่อ
รถไฟลาวจีน
0 968
Posted in รถไฟลาว-จีน

จองตั๋วรถไฟ เวียงจันทน์ – บ่อเต็น

รถไฟ เส้นทาง เวียงจันทน์ – บ่อเต็น คือ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่ประเทศลาว มีระยะทางทั้งหมด 406 กิโลเมตร ข้อมูลการเดินทาง สถานีรถไฟเวียงจันทน์ คือ สถานีรถไฟต้นทางของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลา…

อ่านต่อ
รถไฟลาวจีน
0 2093
Posted in รถไฟลาว-จีน

จองตั๋วรถไฟ วังเวียง – หลวงพระบาง

บริการจองตั๋วรถไฟลาว – จีน เส้นทาง วังเวียง – หลวงพระบาง เมืองวังเวียงและเมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศลาว นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวเมืองทั้ง …

อ่านต่อ
รถไฟลาวจีน
0 1483
Posted in รถไฟลาว-จีน

จองตั๋วรถไฟ วังเวียง – เวียงจันทน์

วังเวียง ประเทศลาว  เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศลาว เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่สวยงาม เป็นจุดหมายที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย เมื่อเด…

อ่านต่อ
รถไฟลาวจีน
0 554
Posted in รถไฟลาว-จีน

จองตั๋วรถไฟ หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักเดินทางชาวไทยนิยมเริ่มต้นเดินทางเที่ยวประเทศลาว โดยเริ่มต้นที่เมืองหลวงพระบางเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีสายการบินต่าง ๆ เปิดบริการเที่ยว…

อ่านต่อ