ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางที่เดินทางโดยเครื่องบินสายการบินต่าง ๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ  ซึ่งแต่ละสายการบินมักมีแผนกรับจองตั๋วเครื่องบินแก่ข้าราชการ โดยมีการเพิ่มเงื่อนไขต่าง ๆ เข้ามาในการจองตั๋วเครื่องบิน ได้แก่ เพิ่มบริการพิเศษแก่ลูกค้าที่เป็นข้าราชการ   เช่น  เพิ่มน้ำหนักสัมภาระได้มากกว่าลูกค้าทั่วไป   เปลี่ยนวัน-เวลา ในการเดินทางได้ฟรี  และบางสายการบินอาจมีบริการเสริฟน้ำและของว่างฟรี แก่ลูกค้ากลุ่มนี้   เป็นต้น

สำหรับราคาตั๋วเครื่องบินข้าราชการ มักเป็นราคาที่กำหนดตายตัวในแต่ละเส้นทาง  ราคาไม่ขึ้น-ลง เหมือนการจองปรกติโดยทั่วไป  ซึ่งบางครั้งราคาอาจสูงกว่าการจองแบบธรรมดา  อย่างไรก็ตามการจองตั๋วแบบใช้สิทธิข้าราชการซึ่งมีราคาตายตัวตามที่สายการบินต่าง ๆ กำหนดไว้  ก็ได้รับบริการและสิทธิที่ดีขึ้นกว่าการจองแบบทั่วไป

สามารถจองตั๋วเครื่องบินข้าราชการได้อย่างไร  โดยปรกติในแต่ละสายการบินจะมีแผนกจองตั๋วสำหรับข้าราชการ ท่านสามารถโทรจองตั๋วได้  หรือการจองหน้าเคาร์เตอร์ เพียงแสดงบัตรข้าราชการก่อนการจองเพื่อรับสิทธิพิเศษดังกล่าว

ปัจจุบันสายการบินที่สามารถใช้สิทธิข้าราชการในการจองตั๋วเครื่องบินได้ คือ  ไทยไลออนแอร์  นกแอร์  แอร์เอเซีย  การบินไทย

ดังนั้นท่านใดที่เป็นข้าราชการและต้องการใช้สิทธิในการจองตั๋วเพื่อรับบริการเพิ่มเติมจากสายการบิน  ก็สามารถจองตั๋วเครื่องบินในรูปแบบตั๋วเครื่องบินข้าราชการได้