บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้เราจะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการในเส้นทาง  กรุงเทพ – ภูเก็ต  ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ คือ รถทัวร์บริษัท บัส เอ็กซ์เพลส  

บัส เอ็กซ์เพลส  มีรถให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ – ภูเก็ต ทุกวัน  ซึ่งจากกรุงเทพ ท่านสามารถขึ้นรถทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี )

รถทัวร์ กรุงเทพ-ภูเก็ต

เคาร์เตอร์รับตั๋วรถทัวร์ภายในสถานีขนส่ง

บัส เอ็กซ์เพลส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องหมายเลข 3
โทร. 076-373299 , 085-7963411
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54
โทร. 02-8946101, 02-8946044

เส้นทางที่ให้บริการ

บัส เอ็กซ์เพลส 63 กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – เขาหลัก – ทับละมุ – ภูเก็ต (สายเก่า)
949 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่)
61 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่)
99 กรุงเทพฯ – พังงา[สายเก่า]
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
63 ภูเก็ต – ทับละมุ – เขาหลัก – ตะกั่วป่า กรุงเทพฯ (สายเก่า)
949 ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่)
993 สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ต สามารถเลือกจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้