รถตู้แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน-อยุธยา

รถตู้ 12go จากมักกะสัน-พัทยา

สวัสดีเพื่อน  ๆ  นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถตู้จากสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน-อยุธยา  ซึ่งเปิดให้บริการโดยรถตู้บริษัท 12go  เป็นรถตู้ VIP  เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปอยุธยา  และสำหรับท่านที่นั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิและต้องการเดินทางต่อไปยังเมืองอยุธยา ท่านสามารถจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้าและนั่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ มาลงที่สถานีมักกะสัน   เพื่อนั่งรถตู้ต่อได้ทันที

 

รถตู้ 12go จากมักกะสัน-พัทยา

ปัจจุบัน รถตู้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน-อยุธยา  ให้บริการวันละ  2  เที่ยว ดังนี้

เที่ยวแรก  8.30 น.

เที่ยวที่สอง  9.15 น.

ดังนั้นท่านที่อยู่ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน  สามารถเลือกจองตั๋วและนั่งรถตู้ VIP ของบริษัท 12go เพื่อเดินทางไปอยุธยาได้ทุกวัน  จองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

จองตั๋วรถตู้แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน-อยุธยา ออนไลน์

Powered by 12Go Asia system