รีวิว รถมินิบัส ภูเก็ต-สงขลา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้มีโอกาสได้เดินทางจากภูเก็ตไป จ.สงขลา  ปลายทางของการเดินทางอยู่ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา   ซึ่งจากการสอบถามได้ข้อมูลว่า  ปัจจุบันมีรถวิ่งตรงจากภูเก็ตผ่านอำเภอสิงหนครโดยตรง   ซึ่งในอดีตต้องนั่งรถไปลงที่ อ.หาดใหญ่ แล้วต่อรถมายังอำเภอสิงหนครอีกครั้ง

รถที่ให้บริการในเส้นทางนี้ คือ รถมินิบัส เส้นทาง ภูเก็ต – สงขลา   ซึ่งเป็นรถมินิบัสสายล่าสุดที่เปิดให้บริการจากภูเก็ตสู่ จ.สงขลา  เราเลือกเดินทางกับรถสายนี้  เพื่อความสะดวก  สามารถลงรถที่อำเภอสิงหนครได้ทันที

เราเลือกเดินทางในช่วงเวลากลางคืน   เวลารถออก 20.30 น.

สำหรับเส้นทางที่รถสายนี้วิ่งผ่าน  ได้แก่  พังงา  กระบี่  ตรัง พัทลุง สงขลา  ซึ่งเส้นทางเดินรถเมื่อรถเข้าเขตพัทลุง  รถจะวิ่งมาเส้นทางทะเลน้อย  ข้ามสะพานเอกชัย  และผ่านอำเภอระโนด  สทิงพระ  สิงหนคร  และปลายทางคือ อำเภอเมืองสงขลา ที่สถานี ขบส.สงขลา

ดังนั้นท่านที่เดินทางจากภูเก็ต และต้องการลงในอำเภอที่รถวิ่งผ่าน ก็สามารถเลือกใช้บริการรถมินิบัส ภูเก็ต-สงขลา  ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น

จากการเดินทางเส้นทาง ภูเก็ต – สิงหนคร   รถออกจาก สถานี บขส.ภูเก็ต 20.30 น.   รถมาถึงอำเภอสิงหนคร เวลา 4.00 น. ใช้เวลาเดินทางรวม 7.30 ชั่วโมง

ภาพรถมินิบัส เส้นทาง ภูเก็ต-สงขลา

รถมินิบัสภูเก็ต-สงขลา

รถมินิบัส จอดที่ บขส.ภูเก็ต   ตรงช่องจอดหมายเลข 17

รถมินิบัสภูเก็ต-สงขลา

บรรยากาศภายในรถมินิบัส ตกแต่งด้วยไฟสวยงาม

รถมินิบัสภูเก็ต-สงขลา

ภาพรถขณะจอดพักที่จุดจอด จ.ตรัง