รถโดยสารให้บริการ 3 เส้นทางใหม่ สู่สนามบินอู่ตะเภา

รถโดยสารไปสนามบินอู่ตะเภา

ข่าวดีล่าสุดสำหรับนักเดินทาง และชาวตราด ระยอง และชลบุรี  ที่ใช้บริการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอู่ตะเภา  วันนี้ได้เปิดกรมขนส่งทางบกได้เปิดเส้นทางเดินรถใหม่ 3 เส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อสนามบินอูะเภา จากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการที่สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

สำหรับรถที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภามี 3 เส้นทาง คือ

  1. สาย 398  ตราด – อู่ตะเภา โดยมีบริษัท สุวรรณภูมิบูรพา จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ มีเส้นทางและสถานที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ดังนี้ จ.ตราด, จ.จันทบุรี, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 1, ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รวมระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 15 นาที
  2. สาย 399 ระยอง – อู่ตะเภาโดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอช ระยอง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ มีเส้นทางและสถานที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ดังนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2, อ.บ้านฉาง, ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภารวมระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 33 นาที
  3. สาย 400 ชลบุรี – อู่ตะเภาโดยมีบริษัท สุวรรณภูมิบูรพา จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ มีเส้นทางและสถานที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ดังนี้ จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา, เมืองพัทยา, อ.สัตหีบ, ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รวมระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 34 นาที

ดังนั้นเพื่อนท่านใดที่ต้องการเดินทางโดยสารการบินต่าง ๆ เพื่อลงที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  ท่านสามารถเลือกใช้บริการรถทั้ง 3 เส้นทางเดินทางออกจากสนามบินสู่จุดหมายต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น