วันหยุดยาว 4-7 กันยายน 2563 ชดเชยวันสงกรานต์ จองตั๋วเดินทางด่วน

จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า

ข่าวดีล่าสุด !!! จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ในระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน พ.ศ.2563 เมื่อรัฐบาลประกาษให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ จึงทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วันรวด คือ ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์

ดังนั้นท่านใดที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดดังกล่าว ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้ เรามีตั๋วครอบคลุมการเดินทางในประเทศไทย ได้แก่ ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน และตั๋วเรือเฟอร์รี่ รีบวางแผนการเดินทางด่วน