วิธีปฏิบัติตัวเมื่อต้องเดินทางในช่วงโควิด 19 ระบาด

โรคโควิด 19 ได้กลับมาระบาดเป็นรอบที่ 2 ของประเทศไทย และพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น กระจายตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย

สำหรับท่านที่ต้องเดินทางด้วยรถทัวร์ รถไฟ และสายการบินต่าง ๆ ในช่วงนี้ ท่านต้องป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด เพื่อให้ปลอดภัยจากการได้รับเชื้อโควิด 19 จากบุคคลอื่นในขณะที่เดินทางร่วมกัน เพราะเรไม่สามารถรู้ได้ว่าใครมีเชื้อโควิด 19 อยู่ในร่างกายบ้าง

วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อต้องเดินทางในช่วงโรคโควิด 19 ระบาด

  • สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทาง
  • พกพาแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือทุกครั้ง เมื่อต้องจับสิ่งของร่วมกันกับคนอื่น
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด มีคนพลุกพล่าน
  • เว้นระยะห่างทางสังคม คือ ไม่นั่งหรือยืนใกล้ชิดกับคนแปลกหน้ามากเกินไป ในขณะที่ยืนรอขึ้นรถทัวร์ รถไฟ หรือเครื่องบิน เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับเชื้อโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ หากไม่มีความจำเป็นควรงดการเดินทางจะดีที่สุด

ขอให้นักเดินทางทุกท่าน ปลอดภัยจาดโรคโควิด 19