สถานีขนส่งหมอชิต

สถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพ

สถานีขนส่งหมอชิต   เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้งาน  เพราะสถานีขนส่งหมอชิตเป็นศูนย์กลางการเดินทางโดยรถทัวร์จากกรุงเทพสู่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางตอนบน  ภาคเหนือ และภาคอีสาน  และยังเป็นจุดรวมคิวรถตู้โดยสารสำหรับเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ อีกด้วย  ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะตอนบนของประเทศไทย  ท่านต้องไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต

การเดินทางไปสถานีขนส่งหมอชิต

บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิต การจราจรบริเวณนั้นมีความหนาแน่นและรถติด ดังนั้นท่านที่จองตั๋วรถไว้ และต้องไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต จึงต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง

แผนที่ตั้งสถานีขนส่งหมอชิต

อาคารผู้โดยสารสถานีขนส่งหมอชิต

ที่นั่งภายในอาคารผู้โดยสาร สถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพ   มีพื้นที่กว้างขวาง  สามารถรองรับนักเดินทางได้เป็นจำนวนมาก