สถานีรถไฟหัวลำโพง

สถานีรถไฟหัวลำโพง

สถานีรถไฟหัวลำโพง

สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพมหานคร  สู่ภูมิภาคต่าง ๆ  ดังนั้นสถานีรถไฟแห่งนี้จึงเป็นจุดรวมของประชาชนที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟ

การโดยสารรถไฟ เป็นการเดินทางที่ปลอดภัย และประหยัด เพราะค่าโดยสารรถไฟมีราคาถูก  และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการเดินทางด้วยรถไฟ คือ การได้ชมวิถีชีวิตของผู้คน ตลอดเส้นทางรถไฟ  ซึ่งจะวิ่งผ่านจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน

ดังนั้นจึงพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมโดยสารรถไฟกัน  เพื่อเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ เช่น หาดใหญ่ เชียงใหม่ หัวหิน เป็นต้น   และบรรยากาศที่น่าสนใจของการเดินทางด้วยรถไฟ คือ  การได้ซื้ออาหาร จากพ่อค้า แม่ค้า ที่ขึ้นมาจำหน่ายอาหารบนรถไฟ เมื่อรถไฟจอดรอรับผู้โดยสารที่สถานีต่าง ๆ

สำหรับการเดินทางจากต่างจังหวัดสู่กรุงเทพมหานครด้วยรถไฟ  สถานีรถไฟหัวลำโพงถือเป็นสถานีปลายทางของนักเดินทาง   คุณต้องมาลงรถที่สถานีนี้   จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังที่พักด้วยรถต่าง ๆ  เช่น รถเมย์ รถไฟใต้ดิน  รถแท็กซี่ ต่อไป

สำหรับคนกรุงเทพ

การจราจรบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง  รถจะติดมาก การจราจรหนาแน่น  ดังนั้นการเดินทางมาที่สถานีหัวลำโพง ด้วยรถยนต์ ต้องมีการเผื่อเวลาการเดินทาง

ที่ตั้งของสถานีรถไฟหัวลำโพง