สถานีรถไฟ kl sentral มาเลเซีย

สถานีรถไฟ kl sentral มาเลเซีย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำให้เพื่อน ๆ รู้จักสถานีรถไฟในมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์  

Kl Serntral เป็นสถานีรถไฟกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์  เป็นจุดรวมรถไฟประเภทต่าง ๆ ที่วิ่งมาจากเส้นทางต่าง ๆ ในมาเลเซีย ก็จะผ่านสถานี kl sentral ทั้งหมด ดังนั้นสถานีรถไฟแห่งนี้ จึงเป็นศูนย์กลางของการเดินทางด้วยรถไฟในมาเลเซีย  ซึ่งนักเดินทางนิยมลงที่สถานีรถไฟ kl sentral เพื่อต่อรถไฟขบวนอื่น ๆ สำหรับเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

ดังนั้นสำหรับท่านใดที่ไปมาเลเซียด้วยรถไฟเป็นครั้งแรก  การลงรถและเริ่มต้นที่สถานี kl sentral จึงเป็นสิ่งที่ดี  เพราะจากสถานีนี้ท่านสามารถซื้อตั๋วรถไฟ เพื่อเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศมาเลเซีย

สถานีรถไฟ kl sentral มาเลเซีย เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ และยังมีร้านอาหารให้บริการจำนวนมาก   สำหรับในชั่วโมงเร่งด่วน ท่านจะพบกัยผู้โดยสารจำนวนมาก มาใช้บริการที่สถานีรถไฟแห่งนี้

คำแนะนำสำหรับนักเดินทางชาวไทย

ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟมาเลเซีย จากสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ไป กรุงกัวลาลัมเปอร์ แนะนำให้ท่านลงรถไฟที่สถานีรถไฟ kl sentral แห่งนี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเดินทางในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพราะสามารถต่อรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เพื่อเดินทางไปยังที่สถานที่ต่าง ๆ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้อย่างสะดวก

จองตั๋วรถไฟมาเลเซียออนไลน์

เส้นทาง สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ – สถานีรถไฟ Kl Sentral กัวลาลัมเปอร์

แผนที่สถานีรถไฟ  kl  sentral มาเลเซีย ( Kl Sentral Malaysia)