สนามบินน่าน

น่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ  น่านได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความสงบ ธรรมชาติยังสวยงาม  เป็นเมืองแห่งขุนเขา มีดอยต่าง ๆ ที่สวยงาม  การท่องเที่ยวในจังหวัดน่านจึงเน้นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม วัดต่าง ๆ  ดังนั้นเราจึงพบว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวน่านมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว   ปัจจุบันการเดินทางไปน่านมีความสะดวก เพราะมีสายการบินต่าง ๆ บินตรงสู่จังหวัดน่าน ทุกวัน

สนามบินน่าน

ท่าอากาศยานน่านนคร หรือเรียกว่า  สนามบินน่าน  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง  ที่ตั้งของสนามบินจะห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร

แผนที่สนามบินน่าน ( Nan Airport )

ปัจจุบันมีสายการบินต่าง ๆ บินตรงสู่สนามบินน่าน ดังนี้

  1. สายการบินนกแอร์ ( สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่าน )
  2. สายการบินไทยแอร์เอเซีย ( สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่าน)
  3. สายการบินวิสดอมแอร์เวย์ ( สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินน่าน )

( ข้อมูล 3/11/2561 )

จากสนามบินน่านสามารถเดินทางเข้าเมือง หรือ โรงแรม ได้โดยสะดวก เพราะปัจจุบันมีรถแท็กซี่ ให้บริการที่สนามบินน่าน

ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์เพื่อเดินทางไปน่าน  ได้แล้ววันนี้