สายการบินในประเทศไทย

จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ ticketthai.com จะมาแนะนำสายการบินที่เปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไทย  ซึ่งเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างจังหวัดในประเทศไทย  ซึ่งมีศูนย์กลางบินที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

สายการบินที่บินเส้นทางในประเทศ ได้แก่

1.สายการบินนกแอร์

2.สายการบินแอร์เอเซีย

3.สายการบินไทยไลออนแอร์

4.สายการบินไทยสมายล์

5.สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

6.สายการบินกานต์แอร์

7.สายการบินบางกอกแอร์เวย์

ดังนั้น ๆ เพื่อน ๆ สามารถใช้บริการสายการบินต่าง ๆ ได้ตามความสะดวก ในเส้นทางที่ต้องการเดินทาง