อักษรย่อสนามบินในประเทศไทย

เช็คตารางบินออนไลน์สนามบินหาดใหญ่
เช็คตารางบินออนไลน์สนามบินหาดใหญ่

สวัสดีครับเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ ticketthai.com  จะนำเสนอเรื่อง อักษรย่อสนามบินต่าง ๆ ในประเทศไทย   ซึ่งชื่อสนามบินต่าง ๆ จะถูกแทนด้วยตัวอักษรย่อ   เพื่อให้จำได้ง่าย

สำหรับชื่ออักษรย่อสนามบิน  ( Airport Code)ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก  โดยทุกสนามบินทั่วโลกจะมีอักษรย่อ   เพื่อใช้ในการติดต่อเพราะบางครั้งการเรียกชื่อสนามบินแบบเต็มคำ   อาจจำได้ยาก และเกิดความผิดพลาดได้

อักษรย่อสนามบิน  พบมากในการใช้จองตั๋วเครื่องบิน  เพื่อกำหนดเส้นทางบินของลูกค้า และ มีการพิมพ์อักษรย่อของสนามบินลงบนตั๋วเดินทางอีกด้วย

สนามบินในประเทศไทย ที่ใช้มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก มีอักษรย่อดังนี้

BKK  – สนามบินสุวรรณภูมิ

DMK – สนามบินดอนเมือง

CEI – สนามบินเชียงราย

HDY – สนามบินหาดใหญ่

HKT – สนามบินภูเก็ต

KBV – สนามบินกระบี่

KKC – สนามบินขอนแก่น

PSH – สนามบินพิษณูโลก

UBP – สนามบินอุบลราชธานี

URT – สนามบินสุราษธานีย์

USM – สนามบินสมุย

UTH – สนามบินอุดรธานี


จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

บริการจองตั๋วเครื่องบินเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ สามารถจองตั๋วและชำระเงินออนไลน์ได้ทันที


รูปแบบการใช้งานอักษรย่อสนามบิน

BKK-CEIกรุงเทพ-เชียงราย
BKK-CNXกรุงเทพ-เชียงใหม่
BKK-HDYกรุงเทพ-หาดใหญ่
BKK-HKTกรุงเทพ-ภูเก็ต
BKK-KBVกรุงเทพ-กระบี่
BKK-KKCกรุงเทพ-ขอนแก่น
BKK-PHSกรุงเทพ-พิษณุโลก
BKK-UBPกรุงเทพ-อุบลราชธานี
BKK-URTกรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี
BKK-USMกรุงเทพ-สมุย
BKK-UTHกรุงเทพ-อุดรธานี