อักษรย่อสนามบินในประเทศไทย

เช็คตารางบินออนไลน์สนามบินหาดใหญ่

เช็คตารางบินออนไลน์สนามบินหาดใหญ่

สวัสดีครับเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ ticketthai.com  จะนำเสนอเรื่อง อักษรย่อสนามบินต่าง ๆ ในประเทศไทย   ซึ่งชื่อสนามบินต่าง ๆ จะถูกแทนด้วยตัวอักษรย่อ   เพื่อให้จำได้ง่าย

สำหรับชื่ออักษรย่อสนามบิน  ( Airport Code)ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก  โดยทุกสนามบินทั่วโลกจะมีอักษรย่อ   เพื่อใช้ในการติดต่อเพราะบางครั้งการเรียกชื่อสนามบินแบบเต็มคำ   อาจจำได้ยาก และเกิดความผิดพลาดได้

อักษรย่อสนามบิน  พบมากในการใช้จองตั๋วเครื่องบิน  เพื่อกำหนดเส้นทางบินของลูกค้า และ มีการพิมพ์อักษรย่อของสนามบินลงบนตั๋วเดินทางอีกด้วย

สำหรับสนามบินในประเทศไทย ที่ใช้บริการบ่อย ๆ มีอักษรย่อดังนี้

BKK  – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

DMK – สนามบินดอนเมือง

CEI – สนามบินเชียงราย

HDY – สนามบินหาดใหญ่

HKT – สนามบินภูเก็ต

KBV – สนามบินกระบี่

KKC – สนามบินขอนแก่น

PSH – สนามบินพิษณูโลก

UBP – สนามบินอุบลราชธานี

URT – สนามบินสุราษธานีย์

USM – สนามบินสมุย

UTH – สนามบินอุดรธานีซึ่งรูปแบบการใช้งานที่เราสามารถพบเจอจะเป็นดังนี้

BKK-CEI กรุงเทพ-เชียงราย
BKK-CNX กรุงเทพ-เชียงใหม่
BKK-HDY กรุงเทพ-หาดใหญ่
BKK-HKT กรุงเทพ-ภูเก็ต
BKK-KBV กรุงเทพ-กระบี่
BKK-KKC กรุงเทพ-ขอนแก่น
BKK-PHS กรุงเทพ-พิษณุโลก
BKK-UBP กรุงเทพ-อุบลราชธานี
BKK-URT กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี
BKK-USM กรุงเทพ-สมุย
BKK-UTH กรุงเทพ-อุดรธานี