เส้นทางบิน มาเลเซีย-สิงคโปร์ ครองอันดับ 1 หนาแน่นที่สุดในโลก

เช็คตารางบินออนไลน์สนามบินหาดใหญ่

เช็คตารางบินออนไลน์สนามบินหาดใหญ่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย ที่เดินทางด้วยเครื่องบินเป็นประจำ ท่านทราบหรือไม่ว่าจากการสำรวจของ  OAG Aviation องค์กรที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไฟลท์การบินและตารางเวลาบินไว้มากที่สุดในโลก ได้เผยว่าเส้นทางบินที่มีความหนาแน่นที่สุดในโลก โดยได้สำรวจตั้งแต่เดือนมี.ค.2017-ก.พ.2018  ซึ่งในปีนี้  เส้นทางบินที่หนาแน่นที่สุดอันดับ 1 คือ  เส้นทางบินระหว่างมาเลเซีย-สิงคโปร์ มีเที่ยวบินทั้งหมด 30,537 เที่ยว  ครองแชมป์เส้นทางบินที่หนาแน่นในปีนี้ไป