ป้ายกำกับ: รถแดงเชียงใหม่

Posted in ข้อมูลการเดินทาง

รถแดงเชียงใหม่

รถแดงเชียงใหม่  คำนี้เป็นคำเรียกติดปากของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งหลาย  รถแดงเชียงใหม่เป็นรถสองแถวที่ให้บริการภายในเขตเมืองเชียงใหม่  ซึ่งมีรถแดงวิ่งให้บริการครอบคลุมเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงให…

อ่านต่อ