จองตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่ – เชียงราย

ไทยเวียตเจ็ตแอร์

วันนี้คุณสามารถเดินทางจากหาดใหญ่ไปเชียงรายด้วยเครื่องบินได้แล้ว ซึ่งมีผู้ให้บริการในเส้นทางนี้ คือ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ ( vietjetair ) เป็นเส้นทางบินตรงข้ามภาค ใช้เวลานั่งเครื่องบินประมาณ 2 ชม. 15 นาที. และคุณสามารถจองตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง หาดใหญ่ – เชียงราย ผ่านระบบของเราได้แล้ว

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ( HDY )

ปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ( CEI )

จองตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่ – เชียงราย

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว วางแผนการเดินทางและจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า ผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง